Koniugacja czasownika splotch w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika splotch w języku angielskim.

Odmiana czasownika splotch w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I splotch
 • you splotch
 • he|she|it splotches
 • we splotch
 • you splotch
 • they splotch

Present Continuous

 • I am splotching
 • you are splotching
 • he|she|it is splotching
 • we are splotching
 • you are splotching
 • they are splotching

Present Perfect

 • I have splotched
 • you have splotched
 • he|she|it has splotched
 • we have splotched
 • you have splotched
 • they have splotched

Present Perfect Continuous

 • I have been splotching
 • you have been splotching
 • he|she|it has been splotching
 • we have been splotching
 • you have been splotching
 • they have been splotching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika splotch w czasach przeszłych

Simple past

 • I splotched
 • you splotched
 • he|she|it splotched
 • we splotched
 • you splotched
 • they splotched

Past continuous

 • I was splotching
 • you were splotching
 • he|she|it was splotching
 • we were splotching
 • you were splotching
 • they were splotching

Past perfect

 • I had splotched
 • you had splotched
 • he|she|it had splotched
 • we had splotched
 • you had splotched
 • they had splotched

Past perfect continuous

 • I had been splotching
 • you had been splotching
 • he|she|it had been splotching
 • we had been splotching
 • you had been splotching
 • they had been splotching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika splotch w czasach przyszłych

Future

 • I will splotch
 • you will splotch
 • he|she|it will splotch
 • we will splotch
 • you will splotch
 • they will splotch

Future continuous

 • I will be splotching
 • you will be splotching
 • he|she|it will be splotching
 • we will be splotching
 • you will be splotching
 • they will be splotching

Future perfect

 • I will have splotched
 • you will have splotched
 • he|she|it will have splotched
 • we will have splotched
 • you will have splotched
 • they will have splotched

Future perfect continuous

 • I will have been splotching
 • you will have been splotching
 • he|she|it will have been splotching
 • we will have been splotching
 • you will have been splotching
 • they will have been splotching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to splotch

Present participle

 • splotching

Past participle

 • splotched

Perfect Participle

 • having splotched

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to splotch

Imperative

 • splotch
 • let's splotch
 • splotch

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bread diffract repast revalorize somnambulate splice splosh splurge spoon stroke trapan wrest