Koniugacja czasownika spin w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika spin w języku angielskim.

Odmiana czasownika spin w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I spin
 • you spin
 • he|she|it spins
 • we spin
 • you spin
 • they spin

Present Continuous

 • I am spinning
 • you are spinning
 • he|she|it is spinning
 • we are spinning
 • you are spinning
 • they are spinning

Present Perfect

 • I have spun
 • you have spun
 • he|she|it has spun
 • we have spun
 • you have spun
 • they have spun

Present Perfect Continuous

 • I have been spinning
 • you have been spinning
 • he|she|it has been spinning
 • we have been spinning
 • you have been spinning
 • they have been spinning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika spin w czasach przeszłych

Simple past

 • I spun/span
 • you spun/span
 • he|she|it spun/span
 • we spun/span
 • you spun/span
 • they spun/span

Past continuous

 • I was spinning
 • you were spinning
 • he|she|it was spinning
 • we were spinning
 • you were spinning
 • they were spinning

Past perfect

 • I had spun
 • you had spun
 • he|she|it had spun
 • we had spun
 • you had spun
 • they had spun

Past perfect continuous

 • I had been spinning
 • you had been spinning
 • he|she|it had been spinning
 • we had been spinning
 • you had been spinning
 • they had been spinning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika spin w czasach przyszłych

Future

 • I will spin
 • you will spin
 • he|she|it will spin
 • we will spin
 • you will spin
 • they will spin

Future continuous

 • I will be spinning
 • you will be spinning
 • he|she|it will be spinning
 • we will be spinning
 • you will be spinning
 • they will be spinning

Future perfect

 • I will have spun
 • you will have spun
 • he|she|it will have spun
 • we will have spun
 • you will have spun
 • they will have spun

Future perfect continuous

 • I will have been spinning
 • you will have been spinning
 • he|she|it will have been spinning
 • we will have been spinning
 • you will have been spinning
 • they will have been spinning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to spin

Present participle

 • spinning

Past participle

 • spun

Perfect Participle

 • having spun

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to spin

Imperative

 • spin
 • let's spin
 • spin

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: brace dew remunerate retort softland spew spill spin-dry spite stratify transfuse wood