Koniugacja czasownika slipsheet w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika slipsheet w języku angielskim.

Odmiana czasownika slipsheet w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I slipsheet
 • you slipsheet
 • he|she|it slipsheets
 • we slipsheet
 • you slipsheet
 • they slipsheet

Present Continuous

 • I am slipsheeting
 • you are slipsheeting
 • he|she|it is slipsheeting
 • we are slipsheeting
 • you are slipsheeting
 • they are slipsheeting

Present Perfect

 • I have slipsheeted
 • you have slipsheeted
 • he|she|it has slipsheeted
 • we have slipsheeted
 • you have slipsheeted
 • they have slipsheeted

Present Perfect Continuous

 • I have been slipsheeting
 • you have been slipsheeting
 • he|she|it has been slipsheeting
 • we have been slipsheeting
 • you have been slipsheeting
 • they have been slipsheeting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika slipsheet w czasach przeszłych

Simple past

 • I slipsheeted
 • you slipsheeted
 • he|she|it slipsheeted
 • we slipsheeted
 • you slipsheeted
 • they slipsheeted

Past continuous

 • I was slipsheeting
 • you were slipsheeting
 • he|she|it was slipsheeting
 • we were slipsheeting
 • you were slipsheeting
 • they were slipsheeting

Past perfect

 • I had slipsheeted
 • you had slipsheeted
 • he|she|it had slipsheeted
 • we had slipsheeted
 • you had slipsheeted
 • they had slipsheeted

Past perfect continuous

 • I had been slipsheeting
 • you had been slipsheeting
 • he|she|it had been slipsheeting
 • we had been slipsheeting
 • you had been slipsheeting
 • they had been slipsheeting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika slipsheet w czasach przyszłych

Future

 • I will slipsheet
 • you will slipsheet
 • he|she|it will slipsheet
 • we will slipsheet
 • you will slipsheet
 • they will slipsheet

Future continuous

 • I will be slipsheeting
 • you will be slipsheeting
 • he|she|it will be slipsheeting
 • we will be slipsheeting
 • you will be slipsheeting
 • they will be slipsheeting

Future perfect

 • I will have slipsheeted
 • you will have slipsheeted
 • he|she|it will have slipsheeted
 • we will have slipsheeted
 • you will have slipsheeted
 • they will have slipsheeted

Future perfect continuous

 • I will have been slipsheeting
 • you will have been slipsheeting
 • he|she|it will have been slipsheeting
 • we will have been slipsheeting
 • you will have been slipsheeting
 • they will have been slipsheeting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to slipsheet

Present participle

 • slipsheeting

Past participle

 • slipsheeted

Perfect Participle

 • having slipsheeted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to slipsheet

Imperative

 • slipsheet
 • let's slipsheet
 • slipsheet

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: betake deliberate recompense reissue site slight slipper slit slosh splotch tenderise waitlist