Koniugacja czasownika slab w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika slab w języku angielskim.

Odmiana czasownika slab w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I slab
 • you slab
 • he|she|it slabs
 • we slab
 • you slab
 • they slab

Present Continuous

 • I am slabbing
 • you are slabbing
 • he|she|it is slabbing
 • we are slabbing
 • you are slabbing
 • they are slabbing

Present Perfect

 • I have slabbed
 • you have slabbed
 • he|she|it has slabbed
 • we have slabbed
 • you have slabbed
 • they have slabbed

Present Perfect Continuous

 • I have been slabbing
 • you have been slabbing
 • he|she|it has been slabbing
 • we have been slabbing
 • you have been slabbing
 • they have been slabbing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika slab w czasach przeszłych

Simple past

 • I slabbed
 • you slabbed
 • he|she|it slabbed
 • we slabbed
 • you slabbed
 • they slabbed

Past continuous

 • I was slabbing
 • you were slabbing
 • he|she|it was slabbing
 • we were slabbing
 • you were slabbing
 • they were slabbing

Past perfect

 • I had slabbed
 • you had slabbed
 • he|she|it had slabbed
 • we had slabbed
 • you had slabbed
 • they had slabbed

Past perfect continuous

 • I had been slabbing
 • you had been slabbing
 • he|she|it had been slabbing
 • we had been slabbing
 • you had been slabbing
 • they had been slabbing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika slab w czasach przyszłych

Future

 • I will slab
 • you will slab
 • he|she|it will slab
 • we will slab
 • you will slab
 • they will slab

Future continuous

 • I will be slabbing
 • you will be slabbing
 • he|she|it will be slabbing
 • we will be slabbing
 • you will be slabbing
 • they will be slabbing

Future perfect

 • I will have slabbed
 • you will have slabbed
 • he|she|it will have slabbed
 • we will have slabbed
 • you will have slabbed
 • they will have slabbed

Future perfect continuous

 • I will have been slabbing
 • you will have been slabbing
 • he|she|it will have been slabbing
 • we will have been slabbing
 • you will have been slabbing
 • they will have been slabbing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to slab

Present participle

 • slabbing

Past participle

 • slabbed

Perfect Participle

 • having slabbed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to slab

Imperative

 • slab
 • let's slab
 • slab

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bellyache deflect reassure refurbish siege skunk skyrocket slack slang specialize tautologize vizor