Koniugacja czasownika shine w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika shine w języku angielskim.

Odmiana czasownika shine w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I shine
 • you shine
 • he|she|it shines
 • we shine
 • you shine
 • they shine

Present Continuous

 • I am shining
 • you are shining
 • he|she|it is shining
 • we are shining
 • you are shining
 • they are shining

Present Perfect

 • I have shone/shined
 • you have shone/shined
 • he|she|it has shone/shined
 • we have shone/shined
 • you have shone/shined
 • they have shone/shined

Present Perfect Continuous

 • I have been shining
 • you have been shining
 • he|she|it has been shining
 • we have been shining
 • you have been shining
 • they have been shining

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika shine w czasach przeszłych

Simple past

 • I shone/shined
 • you shone/shined
 • he|she|it shone/shined
 • we shone/shined
 • you shone/shined
 • they shone/shined

Past continuous

 • I was shining
 • you were shining
 • he|she|it was shining
 • we were shining
 • you were shining
 • they were shining

Past perfect

 • I had shone/shined
 • you had shone/shined
 • he|she|it had shone/shined
 • we had shone/shined
 • you had shone/shined
 • they had shone/shined

Past perfect continuous

 • I had been shining
 • you had been shining
 • he|she|it had been shining
 • we had been shining
 • you had been shining
 • they had been shining

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika shine w czasach przyszłych

Future

 • I will shine
 • you will shine
 • he|she|it will shine
 • we will shine
 • you will shine
 • they will shine

Future continuous

 • I will be shining
 • you will be shining
 • he|she|it will be shining
 • we will be shining
 • you will be shining
 • they will be shining

Future perfect

 • I will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • he|she|it will have shone/shined
 • we will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • they will have shone/shined

Future perfect continuous

 • I will have been shining
 • you will have been shining
 • he|she|it will have been shining
 • we will have been shining
 • you will have been shining
 • they will have been shining

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to shine

Present participle

 • shining

Past participle

 • shone/shined

Perfect Participle

 • having shone/shined

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to shine

Imperative

 • shine
 • let's shine
 • shine

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: axe curse quarry readmit sell shikar shin shingle shiver slope superscribe unsteel