Koniugacja czasownika sequence w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika sequence w języku angielskim.

Odmiana czasownika sequence w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I sequence
 • you sequence
 • he|she|it sequences
 • we sequence
 • you sequence
 • they sequence

Present Continuous

 • I am sequencing
 • you are sequencing
 • he|she|it is sequencing
 • we are sequencing
 • you are sequencing
 • they are sequencing

Present Perfect

 • I have sequenced
 • you have sequenced
 • he|she|it has sequenced
 • we have sequenced
 • you have sequenced
 • they have sequenced

Present Perfect Continuous

 • I have been sequencing
 • you have been sequencing
 • he|she|it has been sequencing
 • we have been sequencing
 • you have been sequencing
 • they have been sequencing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika sequence w czasach przeszłych

Simple past

 • I sequenced
 • you sequenced
 • he|she|it sequenced
 • we sequenced
 • you sequenced
 • they sequenced

Past continuous

 • I was sequencing
 • you were sequencing
 • he|she|it was sequencing
 • we were sequencing
 • you were sequencing
 • they were sequencing

Past perfect

 • I had sequenced
 • you had sequenced
 • he|she|it had sequenced
 • we had sequenced
 • you had sequenced
 • they had sequenced

Past perfect continuous

 • I had been sequencing
 • you had been sequencing
 • he|she|it had been sequencing
 • we had been sequencing
 • you had been sequencing
 • they had been sequencing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika sequence w czasach przyszłych

Future

 • I will sequence
 • you will sequence
 • he|she|it will sequence
 • we will sequence
 • you will sequence
 • they will sequence

Future continuous

 • I will be sequencing
 • you will be sequencing
 • he|she|it will be sequencing
 • we will be sequencing
 • you will be sequencing
 • they will be sequencing

Future perfect

 • I will have sequenced
 • you will have sequenced
 • he|she|it will have sequenced
 • we will have sequenced
 • you will have sequenced
 • they will have sequenced

Future perfect continuous

 • I will have been sequencing
 • you will have been sequencing
 • he|she|it will have been sequencing
 • we will have been sequencing
 • you will have been sequencing
 • they will have been sequencing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to sequence

Present participle

 • sequencing

Past participle

 • sequenced

Perfect Participle

 • having sequenced

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to sequence

Imperative

 • sequence
 • let's sequence
 • sequence

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: assert cross-breed psych range scroop sentence sepulchre sequester serve skinpop subsidise unhallow