Koniugacja czasownika sepulchre w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika sepulchre w języku angielskim.

Odmiana czasownika sepulchre w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I sepulchre
 • you sepulchre
 • he|she|it sepulchres
 • we sepulchre
 • you sepulchre
 • they sepulchre

Present Continuous

 • I am sepulchring
 • you are sepulchring
 • he|she|it is sepulchring
 • we are sepulchring
 • you are sepulchring
 • they are sepulchring

Present Perfect

 • I have sepulchred
 • you have sepulchred
 • he|she|it has sepulchred
 • we have sepulchred
 • you have sepulchred
 • they have sepulchred

Present Perfect Continuous

 • I have been sepulchring
 • you have been sepulchring
 • he|she|it has been sepulchring
 • we have been sepulchring
 • you have been sepulchring
 • they have been sepulchring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika sepulchre w czasach przeszłych

Simple past

 • I sepulchred
 • you sepulchred
 • he|she|it sepulchred
 • we sepulchred
 • you sepulchred
 • they sepulchred

Past continuous

 • I was sepulchring
 • you were sepulchring
 • he|she|it was sepulchring
 • we were sepulchring
 • you were sepulchring
 • they were sepulchring

Past perfect

 • I had sepulchred
 • you had sepulchred
 • he|she|it had sepulchred
 • we had sepulchred
 • you had sepulchred
 • they had sepulchred

Past perfect continuous

 • I had been sepulchring
 • you had been sepulchring
 • he|she|it had been sepulchring
 • we had been sepulchring
 • you had been sepulchring
 • they had been sepulchring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika sepulchre w czasach przyszłych

Future

 • I will sepulchre
 • you will sepulchre
 • he|she|it will sepulchre
 • we will sepulchre
 • you will sepulchre
 • they will sepulchre

Future continuous

 • I will be sepulchring
 • you will be sepulchring
 • he|she|it will be sepulchring
 • we will be sepulchring
 • you will be sepulchring
 • they will be sepulchring

Future perfect

 • I will have sepulchred
 • you will have sepulchred
 • he|she|it will have sepulchred
 • we will have sepulchred
 • you will have sepulchred
 • they will have sepulchred

Future perfect continuous

 • I will have been sepulchring
 • you will have been sepulchring
 • he|she|it will have been sepulchring
 • we will have been sepulchring
 • you will have been sepulchring
 • they will have been sepulchring

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to sepulchre

Present participle

 • sepulchring

Past participle

 • sepulchred

Perfect Participle

 • having sepulchred

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to sepulchre

Imperative

 • sepulchre
 • let's sepulchre
 • sepulchre

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: assent cross pry randomize scroll sensitize septuple sequence serrate skinnydip subside unhair