Koniugacja czasownika second-guess w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika second-guess w języku angielskim.

Odmiana czasownika second-guess w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I second-guess
 • you second-guess
 • he|she|it second-guesses
 • we second-guess
 • you second-guess
 • they second-guess

Present Continuous

 • I am second-guessing
 • you are second-guessing
 • he|she|it is second-guessing
 • we are second-guessing
 • you are second-guessing
 • they are second-guessing

Present Perfect

 • I have second-guessed
 • you have second-guessed
 • he|she|it has second-guessed
 • we have second-guessed
 • you have second-guessed
 • they have second-guessed

Present Perfect Continuous

 • I have been second-guessing
 • you have been second-guessing
 • he|she|it has been second-guessing
 • we have been second-guessing
 • you have been second-guessing
 • they have been second-guessing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika second-guess w czasach przeszłych

Simple past

 • I second-guessed
 • you second-guessed
 • he|she|it second-guessed
 • we second-guessed
 • you second-guessed
 • they second-guessed

Past continuous

 • I was second-guessing
 • you were second-guessing
 • he|she|it was second-guessing
 • we were second-guessing
 • you were second-guessing
 • they were second-guessing

Past perfect

 • I had second-guessed
 • you had second-guessed
 • he|she|it had second-guessed
 • we had second-guessed
 • you had second-guessed
 • they had second-guessed

Past perfect continuous

 • I had been second-guessing
 • you had been second-guessing
 • he|she|it had been second-guessing
 • we had been second-guessing
 • you had been second-guessing
 • they had been second-guessing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika second-guess w czasach przyszłych

Future

 • I will second-guess
 • you will second-guess
 • he|she|it will second-guess
 • we will second-guess
 • you will second-guess
 • they will second-guess

Future continuous

 • I will be second-guessing
 • you will be second-guessing
 • he|she|it will be second-guessing
 • we will be second-guessing
 • you will be second-guessing
 • they will be second-guessing

Future perfect

 • I will have second-guessed
 • you will have second-guessed
 • he|she|it will have second-guessed
 • we will have second-guessed
 • you will have second-guessed
 • they will have second-guessed

Future perfect continuous

 • I will have been second-guessing
 • you will have been second-guessing
 • he|she|it will have been second-guessing
 • we will have been second-guessing
 • you will have been second-guessing
 • they will have been second-guessing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to second-guess

Present participle

 • second-guessing

Past participle

 • second-guessed

Perfect Participle

 • having second-guessed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to second-guess

Imperative

 • second-guess
 • let's second-guess
 • second-guess

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: apprize crashland promote quintuplicate schlep search second secondguess seduce silt stucco undergo