Koniugacja czasownika screech w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika screech w języku angielskim.

Odmiana czasownika screech w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I screech
 • you screech
 • he|she|it screeches
 • we screech
 • you screech
 • they screech

Present Continuous

 • I am screeching
 • you are screeching
 • he|she|it is screeching
 • we are screeching
 • you are screeching
 • they are screeching

Present Perfect

 • I have screeched
 • you have screeched
 • he|she|it has screeched
 • we have screeched
 • you have screeched
 • they have screeched

Present Perfect Continuous

 • I have been screeching
 • you have been screeching
 • he|she|it has been screeching
 • we have been screeching
 • you have been screeching
 • they have been screeching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika screech w czasach przeszłych

Simple past

 • I screeched
 • you screeched
 • he|she|it screeched
 • we screeched
 • you screeched
 • they screeched

Past continuous

 • I was screeching
 • you were screeching
 • he|she|it was screeching
 • we were screeching
 • you were screeching
 • they were screeching

Past perfect

 • I had screeched
 • you had screeched
 • he|she|it had screeched
 • we had screeched
 • you had screeched
 • they had screeched

Past perfect continuous

 • I had been screeching
 • you had been screeching
 • he|she|it had been screeching
 • we had been screeching
 • you had been screeching
 • they had been screeching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika screech w czasach przyszłych

Future

 • I will screech
 • you will screech
 • he|she|it will screech
 • we will screech
 • you will screech
 • they will screech

Future continuous

 • I will be screeching
 • you will be screeching
 • he|she|it will be screeching
 • we will be screeching
 • you will be screeching
 • they will be screeching

Future perfect

 • I will have screeched
 • you will have screeched
 • he|she|it will have screeched
 • we will have screeched
 • you will have screeched
 • they will have screeched

Future perfect continuous

 • I will have been screeching
 • you will have been screeching
 • he|she|it will have been screeching
 • we will have been screeching
 • you will have been screeching
 • they will have been screeching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to screech

Present participle

 • screeching

Past participle

 • screeched

Perfect Participle

 • having screeched

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to screech

Imperative

 • screech
 • let's screech
 • screech

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: annex counter-attack prey purpose sash scramble scream screen scrimshaw shrive storm tyre