Koniugacja czasownika sail w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika sail w języku angielskim.

Odmiana czasownika sail w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I sail
 • you sail
 • he|she|it sails
 • we sail
 • you sail
 • they sail

Present Continuous

 • I am sailing
 • you are sailing
 • he|she|it is sailing
 • we are sailing
 • you are sailing
 • they are sailing

Present Perfect

 • I have sailed
 • you have sailed
 • he|she|it has sailed
 • we have sailed
 • you have sailed
 • they have sailed

Present Perfect Continuous

 • I have been sailing
 • you have been sailing
 • he|she|it has been sailing
 • we have been sailing
 • you have been sailing
 • they have been sailing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika sail w czasach przeszłych

Simple past

 • I sailed
 • you sailed
 • he|she|it sailed
 • we sailed
 • you sailed
 • they sailed

Past continuous

 • I was sailing
 • you were sailing
 • he|she|it was sailing
 • we were sailing
 • you were sailing
 • they were sailing

Past perfect

 • I had sailed
 • you had sailed
 • he|she|it had sailed
 • we had sailed
 • you had sailed
 • they had sailed

Past perfect continuous

 • I had been sailing
 • you had been sailing
 • he|she|it had been sailing
 • we had been sailing
 • you had been sailing
 • they had been sailing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika sail w czasach przyszłych

Future

 • I will sail
 • you will sail
 • he|she|it will sail
 • we will sail
 • you will sail
 • they will sail

Future continuous

 • I will be sailing
 • you will be sailing
 • he|she|it will be sailing
 • we will be sailing
 • you will be sailing
 • they will be sailing

Future perfect

 • I will have sailed
 • you will have sailed
 • he|she|it will have sailed
 • we will have sailed
 • you will have sailed
 • they will have sailed

Future perfect continuous

 • I will have been sailing
 • you will have been sailing
 • he|she|it will have been sailing
 • we will have been sailing
 • you will have been sailing
 • they will have been sailing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to sail

Present participle

 • sailing

Past participle

 • sailed

Perfect Participle

 • having sailed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to sail

Imperative

 • sail
 • let's sail
 • sail

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: africanize constellate pouch procreate rodomontade sack sag sain salvage serenade squirm travesty