Koniugacja czasownika sadden w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika sadden w języku angielskim.

Odmiana czasownika sadden w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I sadden
 • you sadden
 • he|she|it saddens
 • we sadden
 • you sadden
 • they sadden

Present Continuous

 • I am saddening
 • you are saddening
 • he|she|it is saddening
 • we are saddening
 • you are saddening
 • they are saddening

Present Perfect

 • I have saddened
 • you have saddened
 • he|she|it has saddened
 • we have saddened
 • you have saddened
 • they have saddened

Present Perfect Continuous

 • I have been saddening
 • you have been saddening
 • he|she|it has been saddening
 • we have been saddening
 • you have been saddening
 • they have been saddening

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika sadden w czasach przeszłych

Simple past

 • I saddened
 • you saddened
 • he|she|it saddened
 • we saddened
 • you saddened
 • they saddened

Past continuous

 • I was saddening
 • you were saddening
 • he|she|it was saddening
 • we were saddening
 • you were saddening
 • they were saddening

Past perfect

 • I had saddened
 • you had saddened
 • he|she|it had saddened
 • we had saddened
 • you had saddened
 • they had saddened

Past perfect continuous

 • I had been saddening
 • you had been saddening
 • he|she|it had been saddening
 • we had been saddening
 • you had been saddening
 • they had been saddening

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika sadden w czasach przyszłych

Future

 • I will sadden
 • you will sadden
 • he|she|it will sadden
 • we will sadden
 • you will sadden
 • they will sadden

Future continuous

 • I will be saddening
 • you will be saddening
 • he|she|it will be saddening
 • we will be saddening
 • you will be saddening
 • they will be saddening

Future perfect

 • I will have saddened
 • you will have saddened
 • he|she|it will have saddened
 • we will have saddened
 • you will have saddened
 • they will have saddened

Future perfect continuous

 • I will have been saddening
 • you will have been saddening
 • he|she|it will have been saddening
 • we will have been saddening
 • you will have been saddening
 • they will have been saddening

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to sadden

Present participle

 • saddening

Past participle

 • saddened

Perfect Participle

 • having saddened

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to sadden

Imperative

 • sadden
 • let's sadden
 • sadden

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: afforest consociate pother proceed rob rustle sacrifice saddle salivate sepulchre squelch traumatise