Koniugacja czasownika roughhew w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika roughhew w języku angielskim.

Odmiana czasownika roughhew w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I roughhew
 • you roughhew
 • he|she|it roughhews
 • we roughhew
 • you roughhew
 • they roughhew

Present Continuous

 • I am roughhewing
 • you are roughhewing
 • he|she|it is roughhewing
 • we are roughhewing
 • you are roughhewing
 • they are roughhewing

Present Perfect

 • I have roughhewed
 • you have roughhewed
 • he|she|it has roughhewed
 • we have roughhewed
 • you have roughhewed
 • they have roughhewed

Present Perfect Continuous

 • I have been roughhewing
 • you have been roughhewing
 • he|she|it has been roughhewing
 • we have been roughhewing
 • you have been roughhewing
 • they have been roughhewing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika roughhew w czasach przeszłych

Simple past

 • I roughhewed
 • you roughhewed
 • he|she|it roughhewed
 • we roughhewed
 • you roughhewed
 • they roughhewed

Past continuous

 • I was roughhewing
 • you were roughhewing
 • he|she|it was roughhewing
 • we were roughhewing
 • you were roughhewing
 • they were roughhewing

Past perfect

 • I had roughhewed
 • you had roughhewed
 • he|she|it had roughhewed
 • we had roughhewed
 • you had roughhewed
 • they had roughhewed

Past perfect continuous

 • I had been roughhewing
 • you had been roughhewing
 • he|she|it had been roughhewing
 • we had been roughhewing
 • you had been roughhewing
 • they had been roughhewing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika roughhew w czasach przyszłych

Future

 • I will roughhew
 • you will roughhew
 • he|she|it will roughhew
 • we will roughhew
 • you will roughhew
 • they will roughhew

Future continuous

 • I will be roughhewing
 • you will be roughhewing
 • he|she|it will be roughhewing
 • we will be roughhewing
 • you will be roughhewing
 • they will be roughhewing

Future perfect

 • I will have roughhewed
 • you will have roughhewed
 • he|she|it will have roughhewed
 • we will have roughhewed
 • you will have roughhewed
 • they will have roughhewed

Future perfect continuous

 • I will have been roughhewing
 • you will have been roughhewing
 • he|she|it will have been roughhewing
 • we will have been roughhewing
 • you will have been roughhewing
 • they will have been roughhewing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to roughhew

Present participle

 • roughhewing

Past participle

 • roughhewed

Perfect Participle

 • having roughhewed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to roughhew

Imperative

 • roughhew
 • let's roughhew
 • roughhew

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: addict conduce pomade preserve rhyme rotate roughen roughhouse rowel second-guess spoon-feed trail