Koniugacja czasownika rid w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika rid w języku angielskim.

Odmiana czasownika rid w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I rid
 • you rid
 • he|she|it rids
 • we rid
 • you rid
 • they rid

Present Continuous

 • I am ridding
 • you are ridding
 • he|she|it is ridding
 • we are ridding
 • you are ridding
 • they are ridding

Present Perfect

 • I have rid/ridded
 • you have rid/ridded
 • he|she|it has rid/ridded
 • we have rid/ridded
 • you have rid/ridded
 • they have rid/ridded

Present Perfect Continuous

 • I have been ridding
 • you have been ridding
 • he|she|it has been ridding
 • we have been ridding
 • you have been ridding
 • they have been ridding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika rid w czasach przeszłych

Simple past

 • I rid/ridded
 • you rid/ridded
 • he|she|it rid/ridded
 • we rid/ridded
 • you rid/ridded
 • they rid/ridded

Past continuous

 • I was ridding
 • you were ridding
 • he|she|it was ridding
 • we were ridding
 • you were ridding
 • they were ridding

Past perfect

 • I had rid/ridded
 • you had rid/ridded
 • he|she|it had rid/ridded
 • we had rid/ridded
 • you had rid/ridded
 • they had rid/ridded

Past perfect continuous

 • I had been ridding
 • you had been ridding
 • he|she|it had been ridding
 • we had been ridding
 • you had been ridding
 • they had been ridding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika rid w czasach przyszłych

Future

 • I will rid
 • you will rid
 • he|she|it will rid
 • we will rid
 • you will rid
 • they will rid

Future continuous

 • I will be ridding
 • you will be ridding
 • he|she|it will be ridding
 • we will be ridding
 • you will be ridding
 • they will be ridding

Future perfect

 • I will have rid/ridded
 • you will have rid/ridded
 • he|she|it will have rid/ridded
 • we will have rid/ridded
 • you will have rid/ridded
 • they will have rid/ridded

Future perfect continuous

 • I will have been ridding
 • you will have been ridding
 • he|she|it will have been ridding
 • we will have been ridding
 • you will have been ridding
 • they will have been ridding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to rid

Present participle

 • ridding

Past participle

 • rid/ridded

Perfect Participle

 • having rid/ridded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to rid

Imperative

 • rid
 • let's rid
 • rid

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: abduct commemorate placekick power-nap resubmit rhubarb ricochet riddle right sclaff souse tinkle