Koniugacja czasownika rhubarb w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika rhubarb w języku angielskim.

Odmiana czasownika rhubarb w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I rhubarb
 • you rhubarb
 • he|she|it rhubarbs
 • we rhubarb
 • you rhubarb
 • they rhubarb

Present Continuous

 • I am rhubarbing
 • you are rhubarbing
 • he|she|it is rhubarbing
 • we are rhubarbing
 • you are rhubarbing
 • they are rhubarbing

Present Perfect

 • I have rhubarbed
 • you have rhubarbed
 • he|she|it has rhubarbed
 • we have rhubarbed
 • you have rhubarbed
 • they have rhubarbed

Present Perfect Continuous

 • I have been rhubarbing
 • you have been rhubarbing
 • he|she|it has been rhubarbing
 • we have been rhubarbing
 • you have been rhubarbing
 • they have been rhubarbing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika rhubarb w czasach przeszłych

Simple past

 • I rhubarbed
 • you rhubarbed
 • he|she|it rhubarbed
 • we rhubarbed
 • you rhubarbed
 • they rhubarbed

Past continuous

 • I was rhubarbing
 • you were rhubarbing
 • he|she|it was rhubarbing
 • we were rhubarbing
 • you were rhubarbing
 • they were rhubarbing

Past perfect

 • I had rhubarbed
 • you had rhubarbed
 • he|she|it had rhubarbed
 • we had rhubarbed
 • you had rhubarbed
 • they had rhubarbed

Past perfect continuous

 • I had been rhubarbing
 • you had been rhubarbing
 • he|she|it had been rhubarbing
 • we had been rhubarbing
 • you had been rhubarbing
 • they had been rhubarbing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika rhubarb w czasach przyszłych

Future

 • I will rhubarb
 • you will rhubarb
 • he|she|it will rhubarb
 • we will rhubarb
 • you will rhubarb
 • they will rhubarb

Future continuous

 • I will be rhubarbing
 • you will be rhubarbing
 • he|she|it will be rhubarbing
 • we will be rhubarbing
 • you will be rhubarbing
 • they will be rhubarbing

Future perfect

 • I will have rhubarbed
 • you will have rhubarbed
 • he|she|it will have rhubarbed
 • we will have rhubarbed
 • you will have rhubarbed
 • they will have rhubarbed

Future perfect continuous

 • I will have been rhubarbing
 • you will have been rhubarbing
 • he|she|it will have been rhubarbing
 • we will have been rhubarbing
 • you will have been rhubarbing
 • they will have been rhubarbing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to rhubarb

Present participle

 • rhubarbing

Past participle

 • rhubarbed

Perfect Participle

 • having rhubarbed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to rhubarb

Imperative

 • rhubarb
 • let's rhubarb
 • rhubarb

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: combine pity pounce restate rewind rhapsodize rhyme ridge scheme sortie tin