Koniugacja czasownika retrogress w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika retrogress w języku angielskim.

Odmiana czasownika retrogress w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I retrogress
 • you retrogress
 • he|she|it retrogresses
 • we retrogress
 • you retrogress
 • they retrogress

Present Continuous

 • I am retrogressing
 • you are retrogressing
 • he|she|it is retrogressing
 • we are retrogressing
 • you are retrogressing
 • they are retrogressing

Present Perfect

 • I have retrogressed
 • you have retrogressed
 • he|she|it has retrogressed
 • we have retrogressed
 • you have retrogressed
 • they have retrogressed

Present Perfect Continuous

 • I have been retrogressing
 • you have been retrogressing
 • he|she|it has been retrogressing
 • we have been retrogressing
 • you have been retrogressing
 • they have been retrogressing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika retrogress w czasach przeszłych

Simple past

 • I retrogressed
 • you retrogressed
 • he|she|it retrogressed
 • we retrogressed
 • you retrogressed
 • they retrogressed

Past continuous

 • I was retrogressing
 • you were retrogressing
 • he|she|it was retrogressing
 • we were retrogressing
 • you were retrogressing
 • they were retrogressing

Past perfect

 • I had retrogressed
 • you had retrogressed
 • he|she|it had retrogressed
 • we had retrogressed
 • you had retrogressed
 • they had retrogressed

Past perfect continuous

 • I had been retrogressing
 • you had been retrogressing
 • he|she|it had been retrogressing
 • we had been retrogressing
 • you had been retrogressing
 • they had been retrogressing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika retrogress w czasach przyszłych

Future

 • I will retrogress
 • you will retrogress
 • he|she|it will retrogress
 • we will retrogress
 • you will retrogress
 • they will retrogress

Future continuous

 • I will be retrogressing
 • you will be retrogressing
 • he|she|it will be retrogressing
 • we will be retrogressing
 • you will be retrogressing
 • they will be retrogressing

Future perfect

 • I will have retrogressed
 • you will have retrogressed
 • he|she|it will have retrogressed
 • we will have retrogressed
 • you will have retrogressed
 • they will have retrogressed

Future perfect continuous

 • I will have been retrogressing
 • you will have been retrogressing
 • he|she|it will have been retrogressing
 • we will have been retrogressing
 • you will have been retrogressing
 • they will have been retrogressing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to retrogress

Present participle

 • retrogressing

Past participle

 • retrogressed

Perfect Participle

 • having retrogressed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to retrogress

Imperative

 • retrogress
 • let's retrogress
 • retrogress

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: coerce piffle poo request retreat retrograde retroject revalorize satirize sober thole