Koniugacja czasownika renew w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika renew w języku angielskim.

Odmiana czasownika renew w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I renew
 • you renew
 • he|she|it renews
 • we renew
 • you renew
 • they renew

Present Continuous

 • I am renewing
 • you are renewing
 • he|she|it is renewing
 • we are renewing
 • you are renewing
 • they are renewing

Present Perfect

 • I have renewed
 • you have renewed
 • he|she|it has renewed
 • we have renewed
 • you have renewed
 • they have renewed

Present Perfect Continuous

 • I have been renewing
 • you have been renewing
 • he|she|it has been renewing
 • we have been renewing
 • you have been renewing
 • they have been renewing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika renew w czasach przeszłych

Simple past

 • I renewed
 • you renewed
 • he|she|it renewed
 • we renewed
 • you renewed
 • they renewed

Past continuous

 • I was renewing
 • you were renewing
 • he|she|it was renewing
 • we were renewing
 • you were renewing
 • they were renewing

Past perfect

 • I had renewed
 • you had renewed
 • he|she|it had renewed
 • we had renewed
 • you had renewed
 • they had renewed

Past perfect continuous

 • I had been renewing
 • you had been renewing
 • he|she|it had been renewing
 • we had been renewing
 • you had been renewing
 • they had been renewing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika renew w czasach przyszłych

Future

 • I will renew
 • you will renew
 • he|she|it will renew
 • we will renew
 • you will renew
 • they will renew

Future continuous

 • I will be renewing
 • you will be renewing
 • he|she|it will be renewing
 • we will be renewing
 • you will be renewing
 • they will be renewing

Future perfect

 • I will have renewed
 • you will have renewed
 • he|she|it will have renewed
 • we will have renewed
 • you will have renewed
 • they will have renewed

Future perfect continuous

 • I will have been renewing
 • you will have been renewing
 • he|she|it will have been renewing
 • we will have been renewing
 • you will have been renewing
 • they will have been renewing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to renew

Present participle

 • renewing

Past participle

 • renewed

Perfect Participle

 • having renewed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to renew

Imperative

 • renew
 • let's renew
 • renew

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: choose pash picture rehabilitate rename renegotiate renounce reorient ring-fence skunk synthesise