Koniugacja czasownika renegotiate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika renegotiate w języku angielskim.

Odmiana czasownika renegotiate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I renegotiate
 • you renegotiate
 • he|she|it renegotiates
 • we renegotiate
 • you renegotiate
 • they renegotiate

Present Continuous

 • I am renegotiating
 • you are renegotiating
 • he|she|it is renegotiating
 • we are renegotiating
 • you are renegotiating
 • they are renegotiating

Present Perfect

 • I have renegotiated
 • you have renegotiated
 • he|she|it has renegotiated
 • we have renegotiated
 • you have renegotiated
 • they have renegotiated

Present Perfect Continuous

 • I have been renegotiating
 • you have been renegotiating
 • he|she|it has been renegotiating
 • we have been renegotiating
 • you have been renegotiating
 • they have been renegotiating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika renegotiate w czasach przeszłych

Simple past

 • I renegotiated
 • you renegotiated
 • he|she|it renegotiated
 • we renegotiated
 • you renegotiated
 • they renegotiated

Past continuous

 • I was renegotiating
 • you were renegotiating
 • he|she|it was renegotiating
 • we were renegotiating
 • you were renegotiating
 • they were renegotiating

Past perfect

 • I had renegotiated
 • you had renegotiated
 • he|she|it had renegotiated
 • we had renegotiated
 • you had renegotiated
 • they had renegotiated

Past perfect continuous

 • I had been renegotiating
 • you had been renegotiating
 • he|she|it had been renegotiating
 • we had been renegotiating
 • you had been renegotiating
 • they had been renegotiating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika renegotiate w czasach przyszłych

Future

 • I will renegotiate
 • you will renegotiate
 • he|she|it will renegotiate
 • we will renegotiate
 • you will renegotiate
 • they will renegotiate

Future continuous

 • I will be renegotiating
 • you will be renegotiating
 • he|she|it will be renegotiating
 • we will be renegotiating
 • you will be renegotiating
 • they will be renegotiating

Future perfect

 • I will have renegotiated
 • you will have renegotiated
 • he|she|it will have renegotiated
 • we will have renegotiated
 • you will have renegotiated
 • they will have renegotiated

Future perfect continuous

 • I will have been renegotiating
 • you will have been renegotiating
 • he|she|it will have been renegotiating
 • we will have been renegotiating
 • you will have been renegotiating
 • they will have been renegotiating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to renegotiate

Present participle

 • renegotiating

Past participle

 • renegotiated

Perfect Participle

 • having renegotiated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to renegotiate

Imperative

 • renegotiate
 • let's renegotiate
 • renegotiate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: chondrify party picnic regurgitate remunerate renege renew reorganize ring skulk synopsize