Koniugacja czasownika relinquish w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika relinquish w języku angielskim.

Odmiana czasownika relinquish w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I relinquish
 • you relinquish
 • he|she|it relinquishes
 • we relinquish
 • you relinquish
 • they relinquish

Present Continuous

 • I am relinquishing
 • you are relinquishing
 • he|she|it is relinquishing
 • we are relinquishing
 • you are relinquishing
 • they are relinquishing

Present Perfect

 • I have relinquished
 • you have relinquished
 • he|she|it has relinquished
 • we have relinquished
 • you have relinquished
 • they have relinquished

Present Perfect Continuous

 • I have been relinquishing
 • you have been relinquishing
 • he|she|it has been relinquishing
 • we have been relinquishing
 • you have been relinquishing
 • they have been relinquishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika relinquish w czasach przeszłych

Simple past

 • I relinquished
 • you relinquished
 • he|she|it relinquished
 • we relinquished
 • you relinquished
 • they relinquished

Past continuous

 • I was relinquishing
 • you were relinquishing
 • he|she|it was relinquishing
 • we were relinquishing
 • you were relinquishing
 • they were relinquishing

Past perfect

 • I had relinquished
 • you had relinquished
 • he|she|it had relinquished
 • we had relinquished
 • you had relinquished
 • they had relinquished

Past perfect continuous

 • I had been relinquishing
 • you had been relinquishing
 • he|she|it had been relinquishing
 • we had been relinquishing
 • you had been relinquishing
 • they had been relinquishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika relinquish w czasach przyszłych

Future

 • I will relinquish
 • you will relinquish
 • he|she|it will relinquish
 • we will relinquish
 • you will relinquish
 • they will relinquish

Future continuous

 • I will be relinquishing
 • you will be relinquishing
 • he|she|it will be relinquishing
 • we will be relinquishing
 • you will be relinquishing
 • they will be relinquishing

Future perfect

 • I will have relinquished
 • you will have relinquished
 • he|she|it will have relinquished
 • we will have relinquished
 • you will have relinquished
 • they will have relinquished

Future perfect continuous

 • I will have been relinquishing
 • you will have been relinquishing
 • he|she|it will have been relinquishing
 • we will have been relinquishing
 • you will have been relinquishing
 • they will have been relinquishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to relinquish

Present participle

 • relinquishing

Past participle

 • relinquished

Perfect Participle

 • having relinquished

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to relinquish

Imperative

 • relinquish
 • let's relinquish
 • relinquish

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cheat panhandle pervert reference relax reline relish remake revivify sink swell