Koniugacja czasownika recoil w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika recoil w języku angielskim.

Odmiana czasownika recoil w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I recoil
 • you recoil
 • he|she|it recoils
 • we recoil
 • you recoil
 • they recoil

Present Continuous

 • I am recoiling
 • you are recoiling
 • he|she|it is recoiling
 • we are recoiling
 • you are recoiling
 • they are recoiling

Present Perfect

 • I have recoiled
 • you have recoiled
 • he|she|it has recoiled
 • we have recoiled
 • you have recoiled
 • they have recoiled

Present Perfect Continuous

 • I have been recoiling
 • you have been recoiling
 • he|she|it has been recoiling
 • we have been recoiling
 • you have been recoiling
 • they have been recoiling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika recoil w czasach przeszłych

Simple past

 • I recoiled
 • you recoiled
 • he|she|it recoiled
 • we recoiled
 • you recoiled
 • they recoiled

Past continuous

 • I was recoiling
 • you were recoiling
 • he|she|it was recoiling
 • we were recoiling
 • you were recoiling
 • they were recoiling

Past perfect

 • I had recoiled
 • you had recoiled
 • he|she|it had recoiled
 • we had recoiled
 • you had recoiled
 • they had recoiled

Past perfect continuous

 • I had been recoiling
 • you had been recoiling
 • he|she|it had been recoiling
 • we had been recoiling
 • you had been recoiling
 • they had been recoiling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika recoil w czasach przyszłych

Future

 • I will recoil
 • you will recoil
 • he|she|it will recoil
 • we will recoil
 • you will recoil
 • they will recoil

Future continuous

 • I will be recoiling
 • you will be recoiling
 • he|she|it will be recoiling
 • we will be recoiling
 • you will be recoiling
 • they will be recoiling

Future perfect

 • I will have recoiled
 • you will have recoiled
 • he|she|it will have recoiled
 • we will have recoiled
 • you will have recoiled
 • they will have recoiled

Future perfect continuous

 • I will have been recoiling
 • you will have been recoiling
 • he|she|it will have been recoiling
 • we will have been recoiling
 • you will have been recoiling
 • they will have been recoiling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to recoil

Present participle

 • recoiling

Past participle

 • recoiled

Perfect Participle

 • having recoiled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to recoil

Imperative

 • recoil
 • let's recoil
 • recoil

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cant overbear pagejack re-examine reck recognize recollect reconfirm reorient shackle stylopize