Koniugacja czasownika rechip w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika rechip w języku angielskim.

Odmiana czasownika rechip w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I rechip
 • you rechip
 • he|she|it rechips
 • we rechip
 • you rechip
 • they rechip

Present Continuous

 • I am rechipping
 • you are rechipping
 • he|she|it is rechipping
 • we are rechipping
 • you are rechipping
 • they are rechipping

Present Perfect

 • I have rechipped
 • you have rechipped
 • he|she|it has rechipped
 • we have rechipped
 • you have rechipped
 • they have rechipped

Present Perfect Continuous

 • I have been rechipping
 • you have been rechipping
 • he|she|it has been rechipping
 • we have been rechipping
 • you have been rechipping
 • they have been rechipping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika rechip w czasach przeszłych

Simple past

 • I rechipped
 • you rechipped
 • he|she|it rechipped
 • we rechipped
 • you rechipped
 • they rechipped

Past continuous

 • I was rechipping
 • you were rechipping
 • he|she|it was rechipping
 • we were rechipping
 • you were rechipping
 • they were rechipping

Past perfect

 • I had rechipped
 • you had rechipped
 • he|she|it had rechipped
 • we had rechipped
 • you had rechipped
 • they had rechipped

Past perfect continuous

 • I had been rechipping
 • you had been rechipping
 • he|she|it had been rechipping
 • we had been rechipping
 • you had been rechipping
 • they had been rechipping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika rechip w czasach przyszłych

Future

 • I will rechip
 • you will rechip
 • he|she|it will rechip
 • we will rechip
 • you will rechip
 • they will rechip

Future continuous

 • I will be rechipping
 • you will be rechipping
 • he|she|it will be rechipping
 • we will be rechipping
 • you will be rechipping
 • they will be rechipping

Future perfect

 • I will have rechipped
 • you will have rechipped
 • he|she|it will have rechipped
 • we will have rechipped
 • you will have rechipped
 • they will have rechipped

Future perfect continuous

 • I will have been rechipping
 • you will have been rechipping
 • he|she|it will have been rechipping
 • we will have been rechipping
 • you will have been rechipping
 • they will have been rechipping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to rechip

Present participle

 • rechipping

Past participle

 • rechipped

Perfect Participle

 • having rechipped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to rechip

Imperative

 • rechip
 • let's rechip
 • rechip

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cannibalise over-egg pacify re-cover recce recharge reciprocate recoil renew set stum