Koniugacja czasownika rebuild w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika rebuild w języku angielskim.

Odmiana czasownika rebuild w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I rebuild
 • you rebuild
 • he|she|it rebuilds
 • we rebuild
 • you rebuild
 • they rebuild

Present Continuous

 • I am rebuilding
 • you are rebuilding
 • he|she|it is rebuilding
 • we are rebuilding
 • you are rebuilding
 • they are rebuilding

Present Perfect

 • I have rebuilt
 • you have rebuilt
 • he|she|it has rebuilt
 • we have rebuilt
 • you have rebuilt
 • they have rebuilt

Present Perfect Continuous

 • I have been rebuilding
 • you have been rebuilding
 • he|she|it has been rebuilding
 • we have been rebuilding
 • you have been rebuilding
 • they have been rebuilding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika rebuild w czasach przeszłych

Simple past

 • I rebuilt
 • you rebuilt
 • he|she|it rebuilt
 • we rebuilt
 • you rebuilt
 • they rebuilt

Past continuous

 • I was rebuilding
 • you were rebuilding
 • he|she|it was rebuilding
 • we were rebuilding
 • you were rebuilding
 • they were rebuilding

Past perfect

 • I had rebuilt
 • you had rebuilt
 • he|she|it had rebuilt
 • we had rebuilt
 • you had rebuilt
 • they had rebuilt

Past perfect continuous

 • I had been rebuilding
 • you had been rebuilding
 • he|she|it had been rebuilding
 • we had been rebuilding
 • you had been rebuilding
 • they had been rebuilding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika rebuild w czasach przyszłych

Future

 • I will rebuild
 • you will rebuild
 • he|she|it will rebuild
 • we will rebuild
 • you will rebuild
 • they will rebuild

Future continuous

 • I will be rebuilding
 • you will be rebuilding
 • he|she|it will be rebuilding
 • we will be rebuilding
 • you will be rebuilding
 • they will be rebuilding

Future perfect

 • I will have rebuilt
 • you will have rebuilt
 • he|she|it will have rebuilt
 • we will have rebuilt
 • you will have rebuilt
 • they will have rebuilt

Future perfect continuous

 • I will have been rebuilding
 • you will have been rebuilding
 • he|she|it will have been rebuilding
 • we will have been rebuilding
 • you will have been rebuilding
 • they will have been rebuilding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to rebuild

Present participle

 • rebuilding

Past participle

 • rebuilt

Perfect Participle

 • having rebuilt

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to rebuild

Imperative

 • rebuild
 • let's rebuild
 • rebuild

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: callus outshoot overweight rationalize rebate rebuff rebuke recast remit sentimentalise stripsearch