Koniugacja czasownika pulsate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika pulsate w języku angielskim.

Odmiana czasownika pulsate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I pulsate
 • you pulsate
 • he|she|it pulsates
 • we pulsate
 • you pulsate
 • they pulsate

Present Continuous

 • I am pulsating
 • you are pulsating
 • he|she|it is pulsating
 • we are pulsating
 • you are pulsating
 • they are pulsating

Present Perfect

 • I have pulsated
 • you have pulsated
 • he|she|it has pulsated
 • we have pulsated
 • you have pulsated
 • they have pulsated

Present Perfect Continuous

 • I have been pulsating
 • you have been pulsating
 • he|she|it has been pulsating
 • we have been pulsating
 • you have been pulsating
 • they have been pulsating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika pulsate w czasach przeszłych

Simple past

 • I pulsated
 • you pulsated
 • he|she|it pulsated
 • we pulsated
 • you pulsated
 • they pulsated

Past continuous

 • I was pulsating
 • you were pulsating
 • he|she|it was pulsating
 • we were pulsating
 • you were pulsating
 • they were pulsating

Past perfect

 • I had pulsated
 • you had pulsated
 • he|she|it had pulsated
 • we had pulsated
 • you had pulsated
 • they had pulsated

Past perfect continuous

 • I had been pulsating
 • you had been pulsating
 • he|she|it had been pulsating
 • we had been pulsating
 • you had been pulsating
 • they had been pulsating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika pulsate w czasach przyszłych

Future

 • I will pulsate
 • you will pulsate
 • he|she|it will pulsate
 • we will pulsate
 • you will pulsate
 • they will pulsate

Future continuous

 • I will be pulsating
 • you will be pulsating
 • he|she|it will be pulsating
 • we will be pulsating
 • you will be pulsating
 • they will be pulsating

Future perfect

 • I will have pulsated
 • you will have pulsated
 • he|she|it will have pulsated
 • we will have pulsated
 • you will have pulsated
 • they will have pulsated

Future perfect continuous

 • I will have been pulsating
 • you will have been pulsating
 • he|she|it will have been pulsating
 • we will have been pulsating
 • you will have been pulsating
 • they will have been pulsating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to pulsate

Present participle

 • pulsating

Past participle

 • pulsated

Perfect Participle

 • having pulsated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to pulsate

Imperative

 • pulsate
 • let's pulsate
 • pulsate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: boo narrate ope profane puff pulp pulse puncture reassign rumour spite