Koniugacja czasownika propound w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika propound w języku angielskim.

Odmiana czasownika propound w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I propound
 • you propound
 • he|she|it propounds
 • we propound
 • you propound
 • they propound

Present Continuous

 • I am propounding
 • you are propounding
 • he|she|it is propounding
 • we are propounding
 • you are propounding
 • they are propounding

Present Perfect

 • I have propounded
 • you have propounded
 • he|she|it has propounded
 • we have propounded
 • you have propounded
 • they have propounded

Present Perfect Continuous

 • I have been propounding
 • you have been propounding
 • he|she|it has been propounding
 • we have been propounding
 • you have been propounding
 • they have been propounding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika propound w czasach przeszłych

Simple past

 • I propounded
 • you propounded
 • he|she|it propounded
 • we propounded
 • you propounded
 • they propounded

Past continuous

 • I was propounding
 • you were propounding
 • he|she|it was propounding
 • we were propounding
 • you were propounding
 • they were propounding

Past perfect

 • I had propounded
 • you had propounded
 • he|she|it had propounded
 • we had propounded
 • you had propounded
 • they had propounded

Past perfect continuous

 • I had been propounding
 • you had been propounding
 • he|she|it had been propounding
 • we had been propounding
 • you had been propounding
 • they had been propounding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika propound w czasach przyszłych

Future

 • I will propound
 • you will propound
 • he|she|it will propound
 • we will propound
 • you will propound
 • they will propound

Future continuous

 • I will be propounding
 • you will be propounding
 • he|she|it will be propounding
 • we will be propounding
 • you will be propounding
 • they will be propounding

Future perfect

 • I will have propounded
 • you will have propounded
 • he|she|it will have propounded
 • we will have propounded
 • you will have propounded
 • they will have propounded

Future perfect continuous

 • I will have been propounding
 • you will have been propounding
 • he|she|it will have been propounding
 • we will have been propounding
 • you will have been propounding
 • they will have been propounding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to propound

Present participle

 • propounding

Past participle

 • propounded

Perfect Participle

 • having propounded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to propound

Imperative

 • propound
 • let's propound
 • propound

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blouse multicast oblique presume propend proposition prorate prosper re-present rootle spank