Koniugacja czasownika proceed w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika proceed w języku angielskim.

Odmiana czasownika proceed w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I proceed
 • you proceed
 • he|she|it proceeds
 • we proceed
 • you proceed
 • they proceed

Present Continuous

 • I am proceeding
 • you are proceeding
 • he|she|it is proceeding
 • we are proceeding
 • you are proceeding
 • they are proceeding

Present Perfect

 • I have proceeded
 • you have proceeded
 • he|she|it has proceeded
 • we have proceeded
 • you have proceeded
 • they have proceeded

Present Perfect Continuous

 • I have been proceeding
 • you have been proceeding
 • he|she|it has been proceeding
 • we have been proceeding
 • you have been proceeding
 • they have been proceeding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika proceed w czasach przeszłych

Simple past

 • I proceeded
 • you proceeded
 • he|she|it proceeded
 • we proceeded
 • you proceeded
 • they proceeded

Past continuous

 • I was proceeding
 • you were proceeding
 • he|she|it was proceeding
 • we were proceeding
 • you were proceeding
 • they were proceeding

Past perfect

 • I had proceeded
 • you had proceeded
 • he|she|it had proceeded
 • we had proceeded
 • you had proceeded
 • they had proceeded

Past perfect continuous

 • I had been proceeding
 • you had been proceeding
 • he|she|it had been proceeding
 • we had been proceeding
 • you had been proceeding
 • they had been proceeding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika proceed w czasach przyszłych

Future

 • I will proceed
 • you will proceed
 • he|she|it will proceed
 • we will proceed
 • you will proceed
 • they will proceed

Future continuous

 • I will be proceeding
 • you will be proceeding
 • he|she|it will be proceeding
 • we will be proceeding
 • you will be proceeding
 • they will be proceeding

Future perfect

 • I will have proceeded
 • you will have proceeded
 • he|she|it will have proceeded
 • we will have proceeded
 • you will have proceeded
 • they will have proceeded

Future perfect continuous

 • I will have been proceeding
 • you will have been proceeding
 • he|she|it will have been proceeding
 • we will have been proceeding
 • you will have been proceeding
 • they will have been proceeding

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to proceed

Present participle

 • proceeding

Past participle

 • proceeded

Perfect Participle

 • having proceeded

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to proceed

Imperative

 • proceed
 • let's proceed
 • proceed

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: blackguard monotonize nid-nod predicate privateer probe process profane randomize rightsize softland