Koniugacja czasownika prime w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika prime w języku angielskim.

Odmiana czasownika prime w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I prime
 • you prime
 • he|she|it primes
 • we prime
 • you prime
 • they prime

Present Continuous

 • I am priming
 • you are priming
 • he|she|it is priming
 • we are priming
 • you are priming
 • they are priming

Present Perfect

 • I have primed
 • you have primed
 • he|she|it has primed
 • we have primed
 • you have primed
 • they have primed

Present Perfect Continuous

 • I have been priming
 • you have been priming
 • he|she|it has been priming
 • we have been priming
 • you have been priming
 • they have been priming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika prime w czasach przeszłych

Simple past

 • I primed
 • you primed
 • he|she|it primed
 • we primed
 • you primed
 • they primed

Past continuous

 • I was priming
 • you were priming
 • he|she|it was priming
 • we were priming
 • you were priming
 • they were priming

Past perfect

 • I had primed
 • you had primed
 • he|she|it had primed
 • we had primed
 • you had primed
 • they had primed

Past perfect continuous

 • I had been priming
 • you had been priming
 • he|she|it had been priming
 • we had been priming
 • you had been priming
 • they had been priming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika prime w czasach przyszłych

Future

 • I will prime
 • you will prime
 • he|she|it will prime
 • we will prime
 • you will prime
 • they will prime

Future continuous

 • I will be priming
 • you will be priming
 • he|she|it will be priming
 • we will be priming
 • you will be priming
 • they will be priming

Future perfect

 • I will have primed
 • you will have primed
 • he|she|it will have primed
 • we will have primed
 • you will have primed
 • they will have primed

Future perfect continuous

 • I will have been priming
 • you will have been priming
 • he|she|it will have been priming
 • we will have been priming
 • you will have been priming
 • they will have been priming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to prime

Present participle

 • priming

Past participle

 • primed

Perfect Participle

 • having primed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to prime

Imperative

 • prime
 • let's prime
 • prime

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: birth moither nest precede prey prill primp privilege rainproof rid sob