Koniugacja czasownika pleach w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika pleach w języku angielskim.

Odmiana czasownika pleach w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I pleach
 • you pleach
 • he|she|it pleaches
 • we pleach
 • you pleach
 • they pleach

Present Continuous

 • I am pleaching
 • you are pleaching
 • he|she|it is pleaching
 • we are pleaching
 • you are pleaching
 • they are pleaching

Present Perfect

 • I have pleached
 • you have pleached
 • he|she|it has pleached
 • we have pleached
 • you have pleached
 • they have pleached

Present Perfect Continuous

 • I have been pleaching
 • you have been pleaching
 • he|she|it has been pleaching
 • we have been pleaching
 • you have been pleaching
 • they have been pleaching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika pleach w czasach przeszłych

Simple past

 • I pleached
 • you pleached
 • he|she|it pleached
 • we pleached
 • you pleached
 • they pleached

Past continuous

 • I was pleaching
 • you were pleaching
 • he|she|it was pleaching
 • we were pleaching
 • you were pleaching
 • they were pleaching

Past perfect

 • I had pleached
 • you had pleached
 • he|she|it had pleached
 • we had pleached
 • you had pleached
 • they had pleached

Past perfect continuous

 • I had been pleaching
 • you had been pleaching
 • he|she|it had been pleaching
 • we had been pleaching
 • you had been pleaching
 • they had been pleaching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika pleach w czasach przyszłych

Future

 • I will pleach
 • you will pleach
 • he|she|it will pleach
 • we will pleach
 • you will pleach
 • they will pleach

Future continuous

 • I will be pleaching
 • you will be pleaching
 • he|she|it will be pleaching
 • we will be pleaching
 • you will be pleaching
 • they will be pleaching

Future perfect

 • I will have pleached
 • you will have pleached
 • he|she|it will have pleached
 • we will have pleached
 • you will have pleached
 • they will have pleached

Future perfect continuous

 • I will have been pleaching
 • you will have been pleaching
 • he|she|it will have been pleaching
 • we will have been pleaching
 • you will have been pleaching
 • they will have been pleaching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to pleach

Present participle

 • pleaching

Past participle

 • pleached

Perfect Participle

 • having pleached

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to pleach

Imperative

 • pleach
 • let's pleach
 • pleach

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: backslide marry miscall pickaxe platinize playback plead plodge preview remap sidestep