Koniugacja czasownika pish w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika pish w języku angielskim.

Odmiana czasownika pish w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I pish
 • you pish
 • he|she|it pishes
 • we pish
 • you pish
 • they pish

Present Continuous

 • I am pishing
 • you are pishing
 • he|she|it is pishing
 • we are pishing
 • you are pishing
 • they are pishing

Present Perfect

 • I have pished
 • you have pished
 • he|she|it has pished
 • we have pished
 • you have pished
 • they have pished

Present Perfect Continuous

 • I have been pishing
 • you have been pishing
 • he|she|it has been pishing
 • we have been pishing
 • you have been pishing
 • they have been pishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika pish w czasach przeszłych

Simple past

 • I pished
 • you pished
 • he|she|it pished
 • we pished
 • you pished
 • they pished

Past continuous

 • I was pishing
 • you were pishing
 • he|she|it was pishing
 • we were pishing
 • you were pishing
 • they were pishing

Past perfect

 • I had pished
 • you had pished
 • he|she|it had pished
 • we had pished
 • you had pished
 • they had pished

Past perfect continuous

 • I had been pishing
 • you had been pishing
 • he|she|it had been pishing
 • we had been pishing
 • you had been pishing
 • they had been pishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika pish w czasach przyszłych

Future

 • I will pish
 • you will pish
 • he|she|it will pish
 • we will pish
 • you will pish
 • they will pish

Future continuous

 • I will be pishing
 • you will be pishing
 • he|she|it will be pishing
 • we will be pishing
 • you will be pishing
 • they will be pishing

Future perfect

 • I will have pished
 • you will have pished
 • he|she|it will have pished
 • we will have pished
 • you will have pished
 • they will have pished

Future perfect continuous

 • I will have been pishing
 • you will have been pishing
 • he|she|it will have been pishing
 • we will have been pishing
 • you will have been pishing
 • they will have been pishing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to pish

Present participle

 • pishing

Past participle

 • pished

Perfect Participle

 • having pished

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to pish

Imperative

 • pish
 • let's pish
 • pish

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: autocomplete maledict microchip persuade pip pirouette piss pitterpatter premeditate reindict shoulder