Koniugacja czasownika photostat w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika photostat w języku angielskim.

Odmiana czasownika photostat w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I photostat
 • you photostat
 • he|she|it photostats
 • we photostat
 • you photostat
 • they photostat

Present Continuous

 • I am photostating
 • you are photostating
 • he|she|it is photostating
 • we are photostating
 • you are photostating
 • they are photostating

Present Perfect

 • I have photostated
 • you have photostated
 • he|she|it has photostated
 • we have photostated
 • you have photostated
 • they have photostated

Present Perfect Continuous

 • I have been photostating
 • you have been photostating
 • he|she|it has been photostating
 • we have been photostating
 • you have been photostating
 • they have been photostating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika photostat w czasach przeszłych

Simple past

 • I photostated
 • you photostated
 • he|she|it photostated
 • we photostated
 • you photostated
 • they photostated

Past continuous

 • I was photostating
 • you were photostating
 • he|she|it was photostating
 • we were photostating
 • you were photostating
 • they were photostating

Past perfect

 • I had photostated
 • you had photostated
 • he|she|it had photostated
 • we had photostated
 • you had photostated
 • they had photostated

Past perfect continuous

 • I had been photostating
 • you had been photostating
 • he|she|it had been photostating
 • we had been photostating
 • you had been photostating
 • they had been photostating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika photostat w czasach przyszłych

Future

 • I will photostat
 • you will photostat
 • he|she|it will photostat
 • we will photostat
 • you will photostat
 • they will photostat

Future continuous

 • I will be photostating
 • you will be photostating
 • he|she|it will be photostating
 • we will be photostating
 • you will be photostating
 • they will be photostating

Future perfect

 • I will have photostated
 • you will have photostated
 • he|she|it will have photostated
 • we will have photostated
 • you will have photostated
 • they will have photostated

Future perfect continuous

 • I will have been photostating
 • you will have been photostating
 • he|she|it will have been photostating
 • we will have been photostating
 • you will have been photostating
 • they will have been photostating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to photostat

Present participle

 • photostating

Past participle

 • photostated

Perfect Participle

 • having photostated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to photostat

Imperative

 • photostat
 • let's photostat
 • photostat

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: assemble love medicate peeve photograph photoshop photosynthesise pickle prank refine sheer