Koniugacja czasownika peculate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika peculate w języku angielskim.

Odmiana czasownika peculate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I peculate
 • you peculate
 • he|she|it peculates
 • we peculate
 • you peculate
 • they peculate

Present Continuous

 • I am peculating
 • you are peculating
 • he|she|it is peculating
 • we are peculating
 • you are peculating
 • they are peculating

Present Perfect

 • I have peculated
 • you have peculated
 • he|she|it has peculated
 • we have peculated
 • you have peculated
 • they have peculated

Present Perfect Continuous

 • I have been peculating
 • you have been peculating
 • he|she|it has been peculating
 • we have been peculating
 • you have been peculating
 • they have been peculating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika peculate w czasach przeszłych

Simple past

 • I peculated
 • you peculated
 • he|she|it peculated
 • we peculated
 • you peculated
 • they peculated

Past continuous

 • I was peculating
 • you were peculating
 • he|she|it was peculating
 • we were peculating
 • you were peculating
 • they were peculating

Past perfect

 • I had peculated
 • you had peculated
 • he|she|it had peculated
 • we had peculated
 • you had peculated
 • they had peculated

Past perfect continuous

 • I had been peculating
 • you had been peculating
 • he|she|it had been peculating
 • we had been peculating
 • you had been peculating
 • they had been peculating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika peculate w czasach przyszłych

Future

 • I will peculate
 • you will peculate
 • he|she|it will peculate
 • we will peculate
 • you will peculate
 • they will peculate

Future continuous

 • I will be peculating
 • you will be peculating
 • he|she|it will be peculating
 • we will be peculating
 • you will be peculating
 • they will be peculating

Future perfect

 • I will have peculated
 • you will have peculated
 • he|she|it will have peculated
 • we will have peculated
 • you will have peculated
 • they will have peculated

Future perfect continuous

 • I will have been peculating
 • you will have been peculating
 • he|she|it will have been peculating
 • we will have been peculating
 • you will have been peculating
 • they will have been peculating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to peculate

Present participle

 • peculating

Past participle

 • peculated

Perfect Participle

 • having peculated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to peculate

Imperative

 • peculate
 • let's peculate
 • peculate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: annihilate levigate mail palpate peacock pectize pedal peeve ply recentralize secrete zest