Koniugacja czasownika pattern w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika pattern w języku angielskim.

Odmiana czasownika pattern w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I pattern
 • you pattern
 • he|she|it patterns
 • we pattern
 • you pattern
 • they pattern

Present Continuous

 • I am patterning
 • you are patterning
 • he|she|it is patterning
 • we are patterning
 • you are patterning
 • they are patterning

Present Perfect

 • I have patterned
 • you have patterned
 • he|she|it has patterned
 • we have patterned
 • you have patterned
 • they have patterned

Present Perfect Continuous

 • I have been patterning
 • you have been patterning
 • he|she|it has been patterning
 • we have been patterning
 • you have been patterning
 • they have been patterning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika pattern w czasach przeszłych

Simple past

 • I patterned
 • you patterned
 • he|she|it patterned
 • we patterned
 • you patterned
 • they patterned

Past continuous

 • I was patterning
 • you were patterning
 • he|she|it was patterning
 • we were patterning
 • you were patterning
 • they were patterning

Past perfect

 • I had patterned
 • you had patterned
 • he|she|it had patterned
 • we had patterned
 • you had patterned
 • they had patterned

Past perfect continuous

 • I had been patterning
 • you had been patterning
 • he|she|it had been patterning
 • we had been patterning
 • you had been patterning
 • they had been patterning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika pattern w czasach przyszłych

Future

 • I will pattern
 • you will pattern
 • he|she|it will pattern
 • we will pattern
 • you will pattern
 • they will pattern

Future continuous

 • I will be patterning
 • you will be patterning
 • he|she|it will be patterning
 • we will be patterning
 • you will be patterning
 • they will be patterning

Future perfect

 • I will have patterned
 • you will have patterned
 • he|she|it will have patterned
 • we will have patterned
 • you will have patterned
 • they will have patterned

Future perfect continuous

 • I will have been patterning
 • you will have been patterning
 • he|she|it will have been patterning
 • we will have been patterning
 • you will have been patterning
 • they will have been patterning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to pattern

Present participle

 • patterning

Past participle

 • patterned

Perfect Participle

 • having patterned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to pattern

Imperative

 • pattern
 • let's pattern
 • pattern

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: anele legitimise lyophilize padlock pat patter pauperize peacock plodge rebrand scurry yawn