Koniugacja czasownika overemphasize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika overemphasize w języku angielskim.

Odmiana czasownika overemphasize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I overemphasize
 • you overemphasize
 • he|she|it overemphasizes
 • we overemphasize
 • you overemphasize
 • they overemphasize

Present Continuous

 • I am overemphasizing
 • you are overemphasizing
 • he|she|it is overemphasizing
 • we are overemphasizing
 • you are overemphasizing
 • they are overemphasizing

Present Perfect

 • I have overemphasized
 • you have overemphasized
 • he|she|it has overemphasized
 • we have overemphasized
 • you have overemphasized
 • they have overemphasized

Present Perfect Continuous

 • I have been overemphasizing
 • you have been overemphasizing
 • he|she|it has been overemphasizing
 • we have been overemphasizing
 • you have been overemphasizing
 • they have been overemphasizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika overemphasize w czasach przeszłych

Simple past

 • I overemphasized
 • you overemphasized
 • he|she|it overemphasized
 • we overemphasized
 • you overemphasized
 • they overemphasized

Past continuous

 • I was overemphasizing
 • you were overemphasizing
 • he|she|it was overemphasizing
 • we were overemphasizing
 • you were overemphasizing
 • they were overemphasizing

Past perfect

 • I had overemphasized
 • you had overemphasized
 • he|she|it had overemphasized
 • we had overemphasized
 • you had overemphasized
 • they had overemphasized

Past perfect continuous

 • I had been overemphasizing
 • you had been overemphasizing
 • he|she|it had been overemphasizing
 • we had been overemphasizing
 • you had been overemphasizing
 • they had been overemphasizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika overemphasize w czasach przyszłych

Future

 • I will overemphasize
 • you will overemphasize
 • he|she|it will overemphasize
 • we will overemphasize
 • you will overemphasize
 • they will overemphasize

Future continuous

 • I will be overemphasizing
 • you will be overemphasizing
 • he|she|it will be overemphasizing
 • we will be overemphasizing
 • you will be overemphasizing
 • they will be overemphasizing

Future perfect

 • I will have overemphasized
 • you will have overemphasized
 • he|she|it will have overemphasized
 • we will have overemphasized
 • you will have overemphasized
 • they will have overemphasized

Future perfect continuous

 • I will have been overemphasizing
 • you will have been overemphasizing
 • he|she|it will have been overemphasizing
 • we will have been overemphasizing
 • you will have been overemphasizing
 • they will have been overemphasizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to overemphasize

Present participle

 • overemphasizing

Past participle

 • overemphasized

Perfect Participle

 • having overemphasized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to overemphasize

Imperative

 • overemphasize
 • let's overemphasize
 • overemphasize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: accentuate jinx lampoon outgas overdress overemphasise overestimate overgeneralize pee pushstart rout weaponize