Koniugacja czasownika overact w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika overact w języku angielskim.

Odmiana czasownika overact w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I overact
 • you overact
 • he|she|it overacts
 • we overact
 • you overact
 • they overact

Present Continuous

 • I am overacting
 • you are overacting
 • he|she|it is overacting
 • we are overacting
 • you are overacting
 • they are overacting

Present Perfect

 • I have overacted
 • you have overacted
 • he|she|it has overacted
 • we have overacted
 • you have overacted
 • they have overacted

Present Perfect Continuous

 • I have been overacting
 • you have been overacting
 • he|she|it has been overacting
 • we have been overacting
 • you have been overacting
 • they have been overacting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika overact w czasach przeszłych

Simple past

 • I overacted
 • you overacted
 • he|she|it overacted
 • we overacted
 • you overacted
 • they overacted

Past continuous

 • I was overacting
 • you were overacting
 • he|she|it was overacting
 • we were overacting
 • you were overacting
 • they were overacting

Past perfect

 • I had overacted
 • you had overacted
 • he|she|it had overacted
 • we had overacted
 • you had overacted
 • they had overacted

Past perfect continuous

 • I had been overacting
 • you had been overacting
 • he|she|it had been overacting
 • we had been overacting
 • you had been overacting
 • they had been overacting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika overact w czasach przyszłych

Future

 • I will overact
 • you will overact
 • he|she|it will overact
 • we will overact
 • you will overact
 • they will overact

Future continuous

 • I will be overacting
 • you will be overacting
 • he|she|it will be overacting
 • we will be overacting
 • you will be overacting
 • they will be overacting

Future perfect

 • I will have overacted
 • you will have overacted
 • he|she|it will have overacted
 • we will have overacted
 • you will have overacted
 • they will have overacted

Future perfect continuous

 • I will have been overacting
 • you will have been overacting
 • he|she|it will have been overacting
 • we will have been overacting
 • you will have been overacting
 • they will have been overacting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to overact

Present participle

 • overacting

Past participle

 • overacted

Perfect Participle

 • having overacted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to overact

Imperative

 • overact
 • let's overact
 • overact

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: abide jargon kraal originate over-burden overachieve overarch overcall pasteurize pulsate romanticise wanton