Koniugacja czasownika numerate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika numerate w języku angielskim.

Odmiana czasownika numerate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I numerate
 • you numerate
 • he|she|it numerates
 • we numerate
 • you numerate
 • they numerate

Present Continuous

 • I am numerating
 • you are numerating
 • he|she|it is numerating
 • we are numerating
 • you are numerating
 • they are numerating

Present Perfect

 • I have numerated
 • you have numerated
 • he|she|it has numerated
 • we have numerated
 • you have numerated
 • they have numerated

Present Perfect Continuous

 • I have been numerating
 • you have been numerating
 • he|she|it has been numerating
 • we have been numerating
 • you have been numerating
 • they have been numerating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika numerate w czasach przeszłych

Simple past

 • I numerated
 • you numerated
 • he|she|it numerated
 • we numerated
 • you numerated
 • they numerated

Past continuous

 • I was numerating
 • you were numerating
 • he|she|it was numerating
 • we were numerating
 • you were numerating
 • they were numerating

Past perfect

 • I had numerated
 • you had numerated
 • he|she|it had numerated
 • we had numerated
 • you had numerated
 • they had numerated

Past perfect continuous

 • I had been numerating
 • you had been numerating
 • he|she|it had been numerating
 • we had been numerating
 • you had been numerating
 • they had been numerating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika numerate w czasach przyszłych

Future

 • I will numerate
 • you will numerate
 • he|she|it will numerate
 • we will numerate
 • you will numerate
 • they will numerate

Future continuous

 • I will be numerating
 • you will be numerating
 • he|she|it will be numerating
 • we will be numerating
 • you will be numerating
 • they will be numerating

Future perfect

 • I will have numerated
 • you will have numerated
 • he|she|it will have numerated
 • we will have numerated
 • you will have numerated
 • they will have numerated

Future perfect continuous

 • I will have been numerating
 • you will have been numerating
 • he|she|it will have been numerating
 • we will have been numerating
 • you will have been numerating
 • they will have been numerating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to numerate

Present participle

 • numerating

Past participle

 • numerated

Perfect Participle

 • having numerated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to numerate

Imperative

 • numerate
 • let's numerate
 • numerate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: install island nap novelize number nurse objectify overindulge preheat resinate upsurge