Koniugacja czasownika negotiate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika negotiate w języku angielskim.

Odmiana czasownika negotiate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I negotiate
 • you negotiate
 • he|she|it negotiates
 • we negotiate
 • you negotiate
 • they negotiate

Present Continuous

 • I am negotiating
 • you are negotiating
 • he|she|it is negotiating
 • we are negotiating
 • you are negotiating
 • they are negotiating

Present Perfect

 • I have negotiated
 • you have negotiated
 • he|she|it has negotiated
 • we have negotiated
 • you have negotiated
 • they have negotiated

Present Perfect Continuous

 • I have been negotiating
 • you have been negotiating
 • he|she|it has been negotiating
 • we have been negotiating
 • you have been negotiating
 • they have been negotiating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika negotiate w czasach przeszłych

Simple past

 • I negotiated
 • you negotiated
 • he|she|it negotiated
 • we negotiated
 • you negotiated
 • they negotiated

Past continuous

 • I was negotiating
 • you were negotiating
 • he|she|it was negotiating
 • we were negotiating
 • you were negotiating
 • they were negotiating

Past perfect

 • I had negotiated
 • you had negotiated
 • he|she|it had negotiated
 • we had negotiated
 • you had negotiated
 • they had negotiated

Past perfect continuous

 • I had been negotiating
 • you had been negotiating
 • he|she|it had been negotiating
 • we had been negotiating
 • you had been negotiating
 • they had been negotiating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika negotiate w czasach przyszłych

Future

 • I will negotiate
 • you will negotiate
 • he|she|it will negotiate
 • we will negotiate
 • you will negotiate
 • they will negotiate

Future continuous

 • I will be negotiating
 • you will be negotiating
 • he|she|it will be negotiating
 • we will be negotiating
 • you will be negotiating
 • they will be negotiating

Future perfect

 • I will have negotiated
 • you will have negotiated
 • he|she|it will have negotiated
 • we will have negotiated
 • you will have negotiated
 • they will have negotiated

Future perfect continuous

 • I will have been negotiating
 • you will have been negotiating
 • he|she|it will have been negotiating
 • we will have been negotiating
 • you will have been negotiating
 • they will have been negotiating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to negotiate

Present participle

 • negotiating

Past participle

 • negotiated

Perfect Participle

 • having negotiated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to negotiate

Imperative

 • negotiate
 • let's negotiate
 • negotiate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: influence interwork mountebank necklace neglect neigh neuter outweigh pour replenish unsteel