Koniugacja czasownika mountaineer w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika mountaineer w języku angielskim.

Odmiana czasownika mountaineer w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I mountaineer
 • you mountaineer
 • he|she|it mountaineers
 • we mountaineer
 • you mountaineer
 • they mountaineer

Present Continuous

 • I am mountaineering
 • you are mountaineering
 • he|she|it is mountaineering
 • we are mountaineering
 • you are mountaineering
 • they are mountaineering

Present Perfect

 • I have mountaineered
 • you have mountaineered
 • he|she|it has mountaineered
 • we have mountaineered
 • you have mountaineered
 • they have mountaineered

Present Perfect Continuous

 • I have been mountaineering
 • you have been mountaineering
 • he|she|it has been mountaineering
 • we have been mountaineering
 • you have been mountaineering
 • they have been mountaineering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika mountaineer w czasach przeszłych

Simple past

 • I mountaineered
 • you mountaineered
 • he|she|it mountaineered
 • we mountaineered
 • you mountaineered
 • they mountaineered

Past continuous

 • I was mountaineering
 • you were mountaineering
 • he|she|it was mountaineering
 • we were mountaineering
 • you were mountaineering
 • they were mountaineering

Past perfect

 • I had mountaineered
 • you had mountaineered
 • he|she|it had mountaineered
 • we had mountaineered
 • you had mountaineered
 • they had mountaineered

Past perfect continuous

 • I had been mountaineering
 • you had been mountaineering
 • he|she|it had been mountaineering
 • we had been mountaineering
 • you had been mountaineering
 • they had been mountaineering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika mountaineer w czasach przyszłych

Future

 • I will mountaineer
 • you will mountaineer
 • he|she|it will mountaineer
 • we will mountaineer
 • you will mountaineer
 • they will mountaineer

Future continuous

 • I will be mountaineering
 • you will be mountaineering
 • he|she|it will be mountaineering
 • we will be mountaineering
 • you will be mountaineering
 • they will be mountaineering

Future perfect

 • I will have mountaineered
 • you will have mountaineered
 • he|she|it will have mountaineered
 • we will have mountaineered
 • you will have mountaineered
 • they will have mountaineered

Future perfect continuous

 • I will have been mountaineering
 • you will have been mountaineering
 • he|she|it will have been mountaineering
 • we will have been mountaineering
 • you will have been mountaineering
 • they will have been mountaineering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to mountaineer

Present participle

 • mountaineering

Past participle

 • mountaineered

Perfect Participle

 • having mountaineered

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to mountaineer

Imperative

 • mountaineer
 • let's mountaineer
 • mountaineer

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: impost inspect misshape motorize mount mountebank mud orate plunge reive underwrite