Koniugacja czasownika mount w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika mount w języku angielskim.

Odmiana czasownika mount w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I mount
 • you mount
 • he|she|it mounts
 • we mount
 • you mount
 • they mount

Present Continuous

 • I am mounting
 • you are mounting
 • he|she|it is mounting
 • we are mounting
 • you are mounting
 • they are mounting

Present Perfect

 • I have mounted
 • you have mounted
 • he|she|it has mounted
 • we have mounted
 • you have mounted
 • they have mounted

Present Perfect Continuous

 • I have been mounting
 • you have been mounting
 • he|she|it has been mounting
 • we have been mounting
 • you have been mounting
 • they have been mounting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika mount w czasach przeszłych

Simple past

 • I mounted
 • you mounted
 • he|she|it mounted
 • we mounted
 • you mounted
 • they mounted

Past continuous

 • I was mounting
 • you were mounting
 • he|she|it was mounting
 • we were mounting
 • you were mounting
 • they were mounting

Past perfect

 • I had mounted
 • you had mounted
 • he|she|it had mounted
 • we had mounted
 • you had mounted
 • they had mounted

Past perfect continuous

 • I had been mounting
 • you had been mounting
 • he|she|it had been mounting
 • we had been mounting
 • you had been mounting
 • they had been mounting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika mount w czasach przyszłych

Future

 • I will mount
 • you will mount
 • he|she|it will mount
 • we will mount
 • you will mount
 • they will mount

Future continuous

 • I will be mounting
 • you will be mounting
 • he|she|it will be mounting
 • we will be mounting
 • you will be mounting
 • they will be mounting

Future perfect

 • I will have mounted
 • you will have mounted
 • he|she|it will have mounted
 • we will have mounted
 • you will have mounted
 • they will have mounted

Future perfect continuous

 • I will have been mounting
 • you will have been mounting
 • he|she|it will have been mounting
 • we will have been mounting
 • you will have been mounting
 • they will have been mounting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to mount

Present participle

 • mounting

Past participle

 • mounted

Perfect Participle

 • having mounted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to mount

Imperative

 • mount
 • let's mount
 • mount

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: impose inspan missell motor mound mountaineer muckrake option plunder reiterate underwhelm