Koniugacja czasownika motive w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika motive w języku angielskim.

Odmiana czasownika motive w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I motive
 • you motive
 • he|she|it motives
 • we motive
 • you motive
 • they motive

Present Continuous

 • I am motiving
 • you are motiving
 • he|she|it is motiving
 • we are motiving
 • you are motiving
 • they are motiving

Present Perfect

 • I have motived
 • you have motived
 • he|she|it has motived
 • we have motived
 • you have motived
 • they have motived

Present Perfect Continuous

 • I have been motiving
 • you have been motiving
 • he|she|it has been motiving
 • we have been motiving
 • you have been motiving
 • they have been motiving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika motive w czasach przeszłych

Simple past

 • I motived
 • you motived
 • he|she|it motived
 • we motived
 • you motived
 • they motived

Past continuous

 • I was motiving
 • you were motiving
 • he|she|it was motiving
 • we were motiving
 • you were motiving
 • they were motiving

Past perfect

 • I had motived
 • you had motived
 • he|she|it had motived
 • we had motived
 • you had motived
 • they had motived

Past perfect continuous

 • I had been motiving
 • you had been motiving
 • he|she|it had been motiving
 • we had been motiving
 • you had been motiving
 • they had been motiving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika motive w czasach przyszłych

Future

 • I will motive
 • you will motive
 • he|she|it will motive
 • we will motive
 • you will motive
 • they will motive

Future continuous

 • I will be motiving
 • you will be motiving
 • he|she|it will be motiving
 • we will be motiving
 • you will be motiving
 • they will be motiving

Future perfect

 • I will have motived
 • you will have motived
 • he|she|it will have motived
 • we will have motived
 • you will have motived
 • they will have motived

Future perfect continuous

 • I will have been motiving
 • you will have been motiving
 • he|she|it will have been motiving
 • we will have been motiving
 • you will have been motiving
 • they will have been motiving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to motive

Present participle

 • motiving

Past participle

 • motived

Perfect Participle

 • having motived

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to motive

Imperative

 • motive
 • let's motive
 • motive

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: implement insert mispronounce mosey motivate motor mountebank oppilate plough reinstitute underspend