Koniugacja czasownika mortise w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika mortise w języku angielskim.

Odmiana czasownika mortise w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I mortise
 • you mortise
 • he|she|it mortises
 • we mortise
 • you mortise
 • they mortise

Present Continuous

 • I am mortising
 • you are mortising
 • he|she|it is mortising
 • we are mortising
 • you are mortising
 • they are mortising

Present Perfect

 • I have mortised
 • you have mortised
 • he|she|it has mortised
 • we have mortised
 • you have mortised
 • they have mortised

Present Perfect Continuous

 • I have been mortising
 • you have been mortising
 • he|she|it has been mortising
 • we have been mortising
 • you have been mortising
 • they have been mortising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika mortise w czasach przeszłych

Simple past

 • I mortised
 • you mortised
 • he|she|it mortised
 • we mortised
 • you mortised
 • they mortised

Past continuous

 • I was mortising
 • you were mortising
 • he|she|it was mortising
 • we were mortising
 • you were mortising
 • they were mortising

Past perfect

 • I had mortised
 • you had mortised
 • he|she|it had mortised
 • we had mortised
 • you had mortised
 • they had mortised

Past perfect continuous

 • I had been mortising
 • you had been mortising
 • he|she|it had been mortising
 • we had been mortising
 • you had been mortising
 • they had been mortising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika mortise w czasach przyszłych

Future

 • I will mortise
 • you will mortise
 • he|she|it will mortise
 • we will mortise
 • you will mortise
 • they will mortise

Future continuous

 • I will be mortising
 • you will be mortising
 • he|she|it will be mortising
 • we will be mortising
 • you will be mortising
 • they will be mortising

Future perfect

 • I will have mortised
 • you will have mortised
 • he|she|it will have mortised
 • we will have mortised
 • you will have mortised
 • they will have mortised

Future perfect continuous

 • I will have been mortising
 • you will have been mortising
 • he|she|it will have been mortising
 • we will have been mortising
 • you will have been mortising
 • they will have been mortising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to mortise

Present participle

 • mortising

Past participle

 • mortised

Perfect Participle

 • having mortised

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to mortise

Imperative

 • mortise
 • let's mortise
 • mortise

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: imperil innovate mislike moralise mortify mosey motorize opalesce plenish reignite underquote