Koniugacja czasownika misbecome w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika misbecome w języku angielskim.

Odmiana czasownika misbecome w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I misbecome
 • you misbecome
 • he|she|it misbecomes
 • we misbecome
 • you misbecome
 • they misbecome

Present Continuous

 • I am misbecoming
 • you are misbecoming
 • he|she|it is misbecoming
 • we are misbecoming
 • you are misbecoming
 • they are misbecoming

Present Perfect

 • I have misbecomed
 • you have misbecomed
 • he|she|it has misbecomed
 • we have misbecomed
 • you have misbecomed
 • they have misbecomed

Present Perfect Continuous

 • I have been misbecoming
 • you have been misbecoming
 • he|she|it has been misbecoming
 • we have been misbecoming
 • you have been misbecoming
 • they have been misbecoming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika misbecome w czasach przeszłych

Simple past

 • I misbecomed
 • you misbecomed
 • he|she|it misbecomed
 • we misbecomed
 • you misbecomed
 • they misbecomed

Past continuous

 • I was misbecoming
 • you were misbecoming
 • he|she|it was misbecoming
 • we were misbecoming
 • you were misbecoming
 • they were misbecoming

Past perfect

 • I had misbecomed
 • you had misbecomed
 • he|she|it had misbecomed
 • we had misbecomed
 • you had misbecomed
 • they had misbecomed

Past perfect continuous

 • I had been misbecoming
 • you had been misbecoming
 • he|she|it had been misbecoming
 • we had been misbecoming
 • you had been misbecoming
 • they had been misbecoming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika misbecome w czasach przyszłych

Future

 • I will misbecome
 • you will misbecome
 • he|she|it will misbecome
 • we will misbecome
 • you will misbecome
 • they will misbecome

Future continuous

 • I will be misbecoming
 • you will be misbecoming
 • he|she|it will be misbecoming
 • we will be misbecoming
 • you will be misbecoming
 • they will be misbecoming

Future perfect

 • I will have misbecomed
 • you will have misbecomed
 • he|she|it will have misbecomed
 • we will have misbecomed
 • you will have misbecomed
 • they will have misbecomed

Future perfect continuous

 • I will have been misbecoming
 • you will have been misbecoming
 • he|she|it will have been misbecoming
 • we will have been misbecoming
 • you will have been misbecoming
 • they will have been misbecoming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to misbecome

Present participle

 • misbecoming

Past participle

 • misbecomed

Perfect Participle

 • having misbecomed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to misbecome

Imperative

 • misbecome
 • let's misbecome
 • misbecome

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: hotdog impoverish mellow mire misappropriate misbehave miscreate neck phenolate reconfigure truncheon