Koniugacja czasownika misappropriate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika misappropriate w języku angielskim.

Odmiana czasownika misappropriate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I misappropriate
 • you misappropriate
 • he|she|it misappropriates
 • we misappropriate
 • you misappropriate
 • they misappropriate

Present Continuous

 • I am misappropriating
 • you are misappropriating
 • he|she|it is misappropriating
 • we are misappropriating
 • you are misappropriating
 • they are misappropriating

Present Perfect

 • I have misappropriated
 • you have misappropriated
 • he|she|it has misappropriated
 • we have misappropriated
 • you have misappropriated
 • they have misappropriated

Present Perfect Continuous

 • I have been misappropriating
 • you have been misappropriating
 • he|she|it has been misappropriating
 • we have been misappropriating
 • you have been misappropriating
 • they have been misappropriating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika misappropriate w czasach przeszłych

Simple past

 • I misappropriated
 • you misappropriated
 • he|she|it misappropriated
 • we misappropriated
 • you misappropriated
 • they misappropriated

Past continuous

 • I was misappropriating
 • you were misappropriating
 • he|she|it was misappropriating
 • we were misappropriating
 • you were misappropriating
 • they were misappropriating

Past perfect

 • I had misappropriated
 • you had misappropriated
 • he|she|it had misappropriated
 • we had misappropriated
 • you had misappropriated
 • they had misappropriated

Past perfect continuous

 • I had been misappropriating
 • you had been misappropriating
 • he|she|it had been misappropriating
 • we had been misappropriating
 • you had been misappropriating
 • they had been misappropriating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika misappropriate w czasach przyszłych

Future

 • I will misappropriate
 • you will misappropriate
 • he|she|it will misappropriate
 • we will misappropriate
 • you will misappropriate
 • they will misappropriate

Future continuous

 • I will be misappropriating
 • you will be misappropriating
 • he|she|it will be misappropriating
 • we will be misappropriating
 • you will be misappropriating
 • they will be misappropriating

Future perfect

 • I will have misappropriated
 • you will have misappropriated
 • he|she|it will have misappropriated
 • we will have misappropriated
 • you will have misappropriated
 • they will have misappropriated

Future perfect continuous

 • I will have been misappropriating
 • you will have been misappropriating
 • he|she|it will have been misappropriating
 • we will have been misappropriating
 • you will have been misappropriating
 • they will have been misappropriating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to misappropriate

Present participle

 • misappropriating

Past participle

 • misappropriated

Perfect Participle

 • having misappropriated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to misappropriate

Imperative

 • misappropriate
 • let's misappropriate
 • misappropriate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: hot-wire impound meliorate minute misapprehend misbecome miscount necessitate phase recondition truncate