Koniugacja czasownika minimise w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika minimise w języku angielskim.

Odmiana czasownika minimise w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I minimise
 • you minimise
 • he|she|it minimises
 • we minimise
 • you minimise
 • they minimise

Present Continuous

 • I am minimising
 • you are minimising
 • he|she|it is minimising
 • we are minimising
 • you are minimising
 • they are minimising

Present Perfect

 • I have minimised
 • you have minimised
 • he|she|it has minimised
 • we have minimised
 • you have minimised
 • they have minimised

Present Perfect Continuous

 • I have been minimising
 • you have been minimising
 • he|she|it has been minimising
 • we have been minimising
 • you have been minimising
 • they have been minimising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika minimise w czasach przeszłych

Simple past

 • I minimised
 • you minimised
 • he|she|it minimised
 • we minimised
 • you minimised
 • they minimised

Past continuous

 • I was minimising
 • you were minimising
 • he|she|it was minimising
 • we were minimising
 • you were minimising
 • they were minimising

Past perfect

 • I had minimised
 • you had minimised
 • he|she|it had minimised
 • we had minimised
 • you had minimised
 • they had minimised

Past perfect continuous

 • I had been minimising
 • you had been minimising
 • he|she|it had been minimising
 • we had been minimising
 • you had been minimising
 • they had been minimising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika minimise w czasach przyszłych

Future

 • I will minimise
 • you will minimise
 • he|she|it will minimise
 • we will minimise
 • you will minimise
 • they will minimise

Future continuous

 • I will be minimising
 • you will be minimising
 • he|she|it will be minimising
 • we will be minimising
 • you will be minimising
 • they will be minimising

Future perfect

 • I will have minimised
 • you will have minimised
 • he|she|it will have minimised
 • we will have minimised
 • you will have minimised
 • they will have minimised

Future perfect continuous

 • I will have been minimising
 • you will have been minimising
 • he|she|it will have been minimising
 • we will have been minimising
 • you will have been minimising
 • they will have been minimising

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to minimise

Present participle

 • minimising

Past participle

 • minimised

Perfect Participle

 • having minimised

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to minimise

Imperative

 • minimise
 • let's minimise
 • minimise

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: hornswoggle implant meanstest mind minify minimize misapply nasalize pertain reclassify troubleshoot