Koniugacja czasownika mimeograph w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika mimeograph w języku angielskim.

Odmiana czasownika mimeograph w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I mimeograph
 • you mimeograph
 • he|she|it mimeographs
 • we mimeograph
 • you mimeograph
 • they mimeograph

Present Continuous

 • I am mimeographing
 • you are mimeographing
 • he|she|it is mimeographing
 • we are mimeographing
 • you are mimeographing
 • they are mimeographing

Present Perfect

 • I have mimeographed
 • you have mimeographed
 • he|she|it has mimeographed
 • we have mimeographed
 • you have mimeographed
 • they have mimeographed

Present Perfect Continuous

 • I have been mimeographing
 • you have been mimeographing
 • he|she|it has been mimeographing
 • we have been mimeographing
 • you have been mimeographing
 • they have been mimeographing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika mimeograph w czasach przeszłych

Simple past

 • I mimeographed
 • you mimeographed
 • he|she|it mimeographed
 • we mimeographed
 • you mimeographed
 • they mimeographed

Past continuous

 • I was mimeographing
 • you were mimeographing
 • he|she|it was mimeographing
 • we were mimeographing
 • you were mimeographing
 • they were mimeographing

Past perfect

 • I had mimeographed
 • you had mimeographed
 • he|she|it had mimeographed
 • we had mimeographed
 • you had mimeographed
 • they had mimeographed

Past perfect continuous

 • I had been mimeographing
 • you had been mimeographing
 • he|she|it had been mimeographing
 • we had been mimeographing
 • you had been mimeographing
 • they had been mimeographing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika mimeograph w czasach przyszłych

Future

 • I will mimeograph
 • you will mimeograph
 • he|she|it will mimeograph
 • we will mimeograph
 • you will mimeograph
 • they will mimeograph

Future continuous

 • I will be mimeographing
 • you will be mimeographing
 • he|she|it will be mimeographing
 • we will be mimeographing
 • you will be mimeographing
 • they will be mimeographing

Future perfect

 • I will have mimeographed
 • you will have mimeographed
 • he|she|it will have mimeographed
 • we will have mimeographed
 • you will have mimeographed
 • they will have mimeographed

Future perfect continuous

 • I will have been mimeographing
 • you will have been mimeographing
 • he|she|it will have been mimeographing
 • we will have been mimeographing
 • you will have been mimeographing
 • they will have been mimeographing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to mimeograph

Present participle

 • mimeographing

Past participle

 • mimeographed

Perfect Participle

 • having mimeographed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to mimeograph

Imperative

 • mimeograph
 • let's mimeograph
 • mimeograph

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: hookup impearl maturate militarise mime mimic minimise namecheck perplex receive trivialise