Koniugacja czasownika meanstest w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika meanstest w języku angielskim.

Odmiana czasownika meanstest w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I meanstest
 • you meanstest
 • he|she|it meanstests
 • we meanstest
 • you meanstest
 • they meanstest

Present Continuous

 • I am meanstesting
 • you are meanstesting
 • he|she|it is meanstesting
 • we are meanstesting
 • you are meanstesting
 • they are meanstesting

Present Perfect

 • I have meanstested
 • you have meanstested
 • he|she|it has meanstested
 • we have meanstested
 • you have meanstested
 • they have meanstested

Present Perfect Continuous

 • I have been meanstesting
 • you have been meanstesting
 • he|she|it has been meanstesting
 • we have been meanstesting
 • you have been meanstesting
 • they have been meanstesting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika meanstest w czasach przeszłych

Simple past

 • I meanstested
 • you meanstested
 • he|she|it meanstested
 • we meanstested
 • you meanstested
 • they meanstested

Past continuous

 • I was meanstesting
 • you were meanstesting
 • he|she|it was meanstesting
 • we were meanstesting
 • you were meanstesting
 • they were meanstesting

Past perfect

 • I had meanstested
 • you had meanstested
 • he|she|it had meanstested
 • we had meanstested
 • you had meanstested
 • they had meanstested

Past perfect continuous

 • I had been meanstesting
 • you had been meanstesting
 • he|she|it had been meanstesting
 • we had been meanstesting
 • you had been meanstesting
 • they had been meanstesting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika meanstest w czasach przyszłych

Future

 • I will meanstest
 • you will meanstest
 • he|she|it will meanstest
 • we will meanstest
 • you will meanstest
 • they will meanstest

Future continuous

 • I will be meanstesting
 • you will be meanstesting
 • he|she|it will be meanstesting
 • we will be meanstesting
 • you will be meanstesting
 • they will be meanstesting

Future perfect

 • I will have meanstested
 • you will have meanstested
 • he|she|it will have meanstested
 • we will have meanstested
 • you will have meanstested
 • they will have meanstested

Future perfect continuous

 • I will have been meanstesting
 • you will have been meanstesting
 • he|she|it will have been meanstesting
 • we will have been meanstesting
 • you will have been meanstesting
 • they will have been meanstesting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to meanstest

Present participle

 • meanstesting

Past participle

 • meanstested

Perfect Participle

 • having meanstested

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to meanstest

Imperative

 • meanstest
 • let's meanstest
 • meanstest

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: heroworship hutch mainline maunder means-test measure meet mortar pat re-emerge tranquilise