Koniugacja czasownika librate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika librate w języku angielskim.

Odmiana czasownika librate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I librate
 • you librate
 • he|she|it librates
 • we librate
 • you librate
 • they librate

Present Continuous

 • I am librating
 • you are librating
 • he|she|it is librating
 • we are librating
 • you are librating
 • they are librating

Present Perfect

 • I have librated
 • you have librated
 • he|she|it has librated
 • we have librated
 • you have librated
 • they have librated

Present Perfect Continuous

 • I have been librating
 • you have been librating
 • he|she|it has been librating
 • we have been librating
 • you have been librating
 • they have been librating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika librate w czasach przeszłych

Simple past

 • I librated
 • you librated
 • he|she|it librated
 • we librated
 • you librated
 • they librated

Past continuous

 • I was librating
 • you were librating
 • he|she|it was librating
 • we were librating
 • you were librating
 • they were librating

Past perfect

 • I had librated
 • you had librated
 • he|she|it had librated
 • we had librated
 • you had librated
 • they had librated

Past perfect continuous

 • I had been librating
 • you had been librating
 • he|she|it had been librating
 • we had been librating
 • you had been librating
 • they had been librating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika librate w czasach przyszłych

Future

 • I will librate
 • you will librate
 • he|she|it will librate
 • we will librate
 • you will librate
 • they will librate

Future continuous

 • I will be librating
 • you will be librating
 • he|she|it will be librating
 • we will be librating
 • you will be librating
 • they will be librating

Future perfect

 • I will have librated
 • you will have librated
 • he|she|it will have librated
 • we will have librated
 • you will have librated
 • they will have librated

Future perfect continuous

 • I will have been librating
 • you will have been librating
 • he|she|it will have been librating
 • we will have been librating
 • you will have been librating
 • they will have been librating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to librate

Present participle

 • librating

Past participle

 • librated

Perfect Participle

 • having librated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to librate

Imperative

 • librate
 • let's librate
 • librate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: graft harbinger lame levy liberate licence lignify meander overact propagandize team