Koniugacja czasownika ledger w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika ledger w języku angielskim.

Odmiana czasownika ledger w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I ledger
 • you ledger
 • he|she|it ledgers
 • we ledger
 • you ledger
 • they ledger

Present Continuous

 • I am ledgering
 • you are ledgering
 • he|she|it is ledgering
 • we are ledgering
 • you are ledgering
 • they are ledgering

Present Perfect

 • I have ledgered
 • you have ledgered
 • he|she|it has ledgered
 • we have ledgered
 • you have ledgered
 • they have ledgered

Present Perfect Continuous

 • I have been ledgering
 • you have been ledgering
 • he|she|it has been ledgering
 • we have been ledgering
 • you have been ledgering
 • they have been ledgering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika ledger w czasach przeszłych

Simple past

 • I ledgered
 • you ledgered
 • he|she|it ledgered
 • we ledgered
 • you ledgered
 • they ledgered

Past continuous

 • I was ledgering
 • you were ledgering
 • he|she|it was ledgering
 • we were ledgering
 • you were ledgering
 • they were ledgering

Past perfect

 • I had ledgered
 • you had ledgered
 • he|she|it had ledgered
 • we had ledgered
 • you had ledgered
 • they had ledgered

Past perfect continuous

 • I had been ledgering
 • you had been ledgering
 • he|she|it had been ledgering
 • we had been ledgering
 • you had been ledgering
 • they had been ledgering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika ledger w czasach przyszłych

Future

 • I will ledger
 • you will ledger
 • he|she|it will ledger
 • we will ledger
 • you will ledger
 • they will ledger

Future continuous

 • I will be ledgering
 • you will be ledgering
 • he|she|it will be ledgering
 • we will be ledgering
 • you will be ledgering
 • they will be ledgering

Future perfect

 • I will have ledgered
 • you will have ledgered
 • he|she|it will have ledgered
 • we will have ledgered
 • you will have ledgered
 • they will have ledgered

Future perfect continuous

 • I will have been ledgering
 • you will have been ledgering
 • he|she|it will have been ledgering
 • we will have been ledgering
 • you will have been ledgering
 • they will have been ledgering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to ledger

Present participle

 • ledgering

Past participle

 • ledgered

Perfect Participle

 • having ledgered

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to ledger

Imperative

 • ledger
 • let's ledger
 • ledger

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: gnash half-volley knot lease lecture leer lend marvel outrange profane tantalise