Koniugacja czasownika larrup w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika larrup w języku angielskim.

Odmiana czasownika larrup w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I larrup
 • you larrup
 • he|she|it larrups
 • we larrup
 • you larrup
 • they larrup

Present Continuous

 • I am larruping
 • you are larruping
 • he|she|it is larruping
 • we are larruping
 • you are larruping
 • they are larruping

Present Perfect

 • I have larruped
 • you have larruped
 • he|she|it has larruped
 • we have larruped
 • you have larruped
 • they have larruped

Present Perfect Continuous

 • I have been larruping
 • you have been larruping
 • he|she|it has been larruping
 • we have been larruping
 • you have been larruping
 • they have been larruping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika larrup w czasach przeszłych

Simple past

 • I larruped
 • you larruped
 • he|she|it larruped
 • we larruped
 • you larruped
 • they larruped

Past continuous

 • I was larruping
 • you were larruping
 • he|she|it was larruping
 • we were larruping
 • you were larruping
 • they were larruping

Past perfect

 • I had larruped
 • you had larruped
 • he|she|it had larruped
 • we had larruped
 • you had larruped
 • they had larruped

Past perfect continuous

 • I had been larruping
 • you had been larruping
 • he|she|it had been larruping
 • we had been larruping
 • you had been larruping
 • they had been larruping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika larrup w czasach przyszłych

Future

 • I will larrup
 • you will larrup
 • he|she|it will larrup
 • we will larrup
 • you will larrup
 • they will larrup

Future continuous

 • I will be larruping
 • you will be larruping
 • he|she|it will be larruping
 • we will be larruping
 • you will be larruping
 • they will be larruping

Future perfect

 • I will have larruped
 • you will have larruped
 • he|she|it will have larruped
 • we will have larruped
 • you will have larruped
 • they will have larruped

Future perfect continuous

 • I will have been larruping
 • you will have been larruping
 • he|she|it will have been larruping
 • we will have been larruping
 • you will have been larruping
 • they will have been larruping

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to larrup

Present participle

 • larruping

Past participle

 • larruped

Perfect Participle

 • having larruped

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to larrup

Imperative

 • larrup
 • let's larrup
 • larrup

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: gladhand gull keypunch lapidate larn lase lattice man outcrop prevail synopsize