Koniugacja czasownika larn w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika larn w języku angielskim.

Odmiana czasownika larn w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I larn
 • you larn
 • he|she|it larns
 • we larn
 • you larn
 • they larn

Present Continuous

 • I am larning
 • you are larning
 • he|she|it is larning
 • we are larning
 • you are larning
 • they are larning

Present Perfect

 • I have larned
 • you have larned
 • he|she|it has larned
 • we have larned
 • you have larned
 • they have larned

Present Perfect Continuous

 • I have been larning
 • you have been larning
 • he|she|it has been larning
 • we have been larning
 • you have been larning
 • they have been larning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika larn w czasach przeszłych

Simple past

 • I larned
 • you larned
 • he|she|it larned
 • we larned
 • you larned
 • they larned

Past continuous

 • I was larning
 • you were larning
 • he|she|it was larning
 • we were larning
 • you were larning
 • they were larning

Past perfect

 • I had larned
 • you had larned
 • he|she|it had larned
 • we had larned
 • you had larned
 • they had larned

Past perfect continuous

 • I had been larning
 • you had been larning
 • he|she|it had been larning
 • we had been larning
 • you had been larning
 • they had been larning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika larn w czasach przyszłych

Future

 • I will larn
 • you will larn
 • he|she|it will larn
 • we will larn
 • you will larn
 • they will larn

Future continuous

 • I will be larning
 • you will be larning
 • he|she|it will be larning
 • we will be larning
 • you will be larning
 • they will be larning

Future perfect

 • I will have larned
 • you will have larned
 • he|she|it will have larned
 • we will have larned
 • you will have larned
 • they will have larned

Future perfect continuous

 • I will have been larning
 • you will have been larning
 • he|she|it will have been larning
 • we will have been larning
 • you will have been larning
 • they will have been larning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to larn

Present participle

 • larning

Past participle

 • larned

Perfect Participle

 • having larned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to larn

Imperative

 • larn
 • let's larn
 • larn

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: gladden gulf keynote lap lark larrup latinize mammock outclass prettify synonymize