Koniugacja czasownika irk w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika irk w języku angielskim.

Odmiana czasownika irk w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I irk
 • you irk
 • he|she|it irks
 • we irk
 • you irk
 • they irk

Present Continuous

 • I am irking
 • you are irking
 • he|she|it is irking
 • we are irking
 • you are irking
 • they are irking

Present Perfect

 • I have irked
 • you have irked
 • he|she|it has irked
 • we have irked
 • you have irked
 • they have irked

Present Perfect Continuous

 • I have been irking
 • you have been irking
 • he|she|it has been irking
 • we have been irking
 • you have been irking
 • they have been irking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika irk w czasach przeszłych

Simple past

 • I irked
 • you irked
 • he|she|it irked
 • we irked
 • you irked
 • they irked

Past continuous

 • I was irking
 • you were irking
 • he|she|it was irking
 • we were irking
 • you were irking
 • they were irking

Past perfect

 • I had irked
 • you had irked
 • he|she|it had irked
 • we had irked
 • you had irked
 • they had irked

Past perfect continuous

 • I had been irking
 • you had been irking
 • he|she|it had been irking
 • we had been irking
 • you had been irking
 • they had been irking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika irk w czasach przyszłych

Future

 • I will irk
 • you will irk
 • he|she|it will irk
 • we will irk
 • you will irk
 • they will irk

Future continuous

 • I will be irking
 • you will be irking
 • he|she|it will be irking
 • we will be irking
 • you will be irking
 • they will be irking

Future perfect

 • I will have irked
 • you will have irked
 • he|she|it will have irked
 • we will have irked
 • you will have irked
 • they will have irked

Future perfect continuous

 • I will have been irking
 • you will have been irking
 • he|she|it will have been irking
 • we will have been irking
 • you will have been irking
 • they will have been irking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to irk

Present participle

 • irking

Past participle

 • irked

Perfect Participle

 • having irked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to irk

Imperative

 • irk
 • let's irk
 • irk

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: forswear garb interlaminate involve ionize iron isolate largen mump platitudinize stud