Koniugacja czasownika iodate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika iodate w języku angielskim.

Odmiana czasownika iodate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I iodate
 • you iodate
 • he|she|it iodates
 • we iodate
 • you iodate
 • they iodate

Present Continuous

 • I am iodating
 • you are iodating
 • he|she|it is iodating
 • we are iodating
 • you are iodating
 • they are iodating

Present Perfect

 • I have iodated
 • you have iodated
 • he|she|it has iodated
 • we have iodated
 • you have iodated
 • they have iodated

Present Perfect Continuous

 • I have been iodating
 • you have been iodating
 • he|she|it has been iodating
 • we have been iodating
 • you have been iodating
 • they have been iodating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika iodate w czasach przeszłych

Simple past

 • I iodated
 • you iodated
 • he|she|it iodated
 • we iodated
 • you iodated
 • they iodated

Past continuous

 • I was iodating
 • you were iodating
 • he|she|it was iodating
 • we were iodating
 • you were iodating
 • they were iodating

Past perfect

 • I had iodated
 • you had iodated
 • he|she|it had iodated
 • we had iodated
 • you had iodated
 • they had iodated

Past perfect continuous

 • I had been iodating
 • you had been iodating
 • he|she|it had been iodating
 • we had been iodating
 • you had been iodating
 • they had been iodating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika iodate w czasach przyszłych

Future

 • I will iodate
 • you will iodate
 • he|she|it will iodate
 • we will iodate
 • you will iodate
 • they will iodate

Future continuous

 • I will be iodating
 • you will be iodating
 • he|she|it will be iodating
 • we will be iodating
 • you will be iodating
 • they will be iodating

Future perfect

 • I will have iodated
 • you will have iodated
 • he|she|it will have iodated
 • we will have iodated
 • you will have iodated
 • they will have iodated

Future perfect continuous

 • I will have been iodating
 • you will have been iodating
 • he|she|it will have been iodating
 • we will have been iodating
 • you will have been iodating
 • they will have been iodating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to iodate

Present participle

 • iodating

Past participle

 • iodated

Perfect Participle

 • having iodated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to iodate

Imperative

 • iodate
 • let's iodate
 • iodate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: formulate gangrene intergrade invocate inwrap iodize irrupt lapidate multitask plate strum