Koniugacja czasownika invaginate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika invaginate w języku angielskim.

Odmiana czasownika invaginate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I invaginate
 • you invaginate
 • he|she|it invaginates
 • we invaginate
 • you invaginate
 • they invaginate

Present Continuous

 • I am invaginating
 • you are invaginating
 • he|she|it is invaginating
 • we are invaginating
 • you are invaginating
 • they are invaginating

Present Perfect

 • I have invaginated
 • you have invaginated
 • he|she|it has invaginated
 • we have invaginated
 • you have invaginated
 • they have invaginated

Present Perfect Continuous

 • I have been invaginating
 • you have been invaginating
 • he|she|it has been invaginating
 • we have been invaginating
 • you have been invaginating
 • they have been invaginating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika invaginate w czasach przeszłych

Simple past

 • I invaginated
 • you invaginated
 • he|she|it invaginated
 • we invaginated
 • you invaginated
 • they invaginated

Past continuous

 • I was invaginating
 • you were invaginating
 • he|she|it was invaginating
 • we were invaginating
 • you were invaginating
 • they were invaginating

Past perfect

 • I had invaginated
 • you had invaginated
 • he|she|it had invaginated
 • we had invaginated
 • you had invaginated
 • they had invaginated

Past perfect continuous

 • I had been invaginating
 • you had been invaginating
 • he|she|it had been invaginating
 • we had been invaginating
 • you had been invaginating
 • they had been invaginating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika invaginate w czasach przyszłych

Future

 • I will invaginate
 • you will invaginate
 • he|she|it will invaginate
 • we will invaginate
 • you will invaginate
 • they will invaginate

Future continuous

 • I will be invaginating
 • you will be invaginating
 • he|she|it will be invaginating
 • we will be invaginating
 • you will be invaginating
 • they will be invaginating

Future perfect

 • I will have invaginated
 • you will have invaginated
 • he|she|it will have invaginated
 • we will have invaginated
 • you will have invaginated
 • they will have invaginated

Future perfect continuous

 • I will have been invaginating
 • you will have been invaginating
 • he|she|it will have been invaginating
 • we will have been invaginating
 • you will have been invaginating
 • they will have been invaginating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to invaginate

Present participle

 • invaginating

Past participle

 • invaginated

Perfect Participle

 • having invaginated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to invaginate

Imperative

 • invaginate
 • let's invaginate
 • invaginate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: foreswear gain inter intumesce invade invalid invigilate ladyfy mountebank pixelate strew